Spis treści
Jak wybrać odpowiednią szkołę filmową?
Pożądane kompetencje kandydata do szkoły filmowej
Jak wygląda rekrutacja do szkoły filmowej?
Wymagane dokumenty
Kierunki oferowane przez szkoły filmowe i wymagania rekrutacyjne
Wyniki rekrutacji
Najczęściej zadawane pytania

Jak wybrać odpowiednią szkołę filmową?
Szkoła filmowa najczęściej kojarzy się z walką setek kandydatów, dużą ilością osób walczących o jedno miejsce, a także z dokładną selekcją podczas rekrutacji. Mimo to, egzaminy wstępne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Kandydaci i absolwenci zauważają także zalety szkół filmowych - wysoki poziom kształcenia, autorytet w branży oraz możliwość zdobycia wielu umiejętności przydatnych w zawodach aktora, reżysera, montażysty, filmoznawcy, scenarzysty itd.

W Polsce mamy dostępnych kilka szkół filmowych. Wszystkie mają tak samo dobry poziom, ale każda z nich formułuje inne wymagania rekrutacyjne, które musi spełnić każda osoba walcząca o przyjęcie. przygotowanie do szkoły filmowej Warszawa - jak wybrać szkołę Kiedy już wybierzemy interesujące nas miejsca, warto zapoznać się ze stronami internetowymi poszczególnych szkół, ich ofertą i programem studiów, a dokładniej kierunku, który jest przedmiotem zainteresowania. To bardzo ważny krok, ponieważ programy poszczególnych kierunków czy też specjalności kierunkowe, mogą się różnić. Warto także zwrócić uwagę na długość studiów, a więc sprawdzić, czy dany kierunek dzieli się na stopień I - studia licencjackie (trzy lata) i stopień II - studia magisterskie (dwa lata), czy program przewiduje studia jednolite magisterskie (zazwyczaj pięcioletnie). Przy okazji z pewnością można zapoznać się z terminami i wymaganiami rekrutacyjnymi (w tym bardzo ważne - z wysokością opłaty rekrutacyjnej) dotyczącymi danego kierunku. One też różnią się między sobą, ponieważ są ustalane indywidualnie przez szkoły.

Podsumowując, poznaj organizację studiów, plan nauki na każdy rok, listę absolwentów i warunki kształcenia oraz przebieg procesu rekrutacji. Jeśli ostateczna decyzja staje się problematyczna, warto wiedzieć, że część „filmówek” organizuje bezpłatne konsultacje, czyli spotkania z wykładowcami oraz absolwentami, podczas których kandydaci mogą zadawać pytania i rozwiać wszystkie swoje wątpliwości dotyczące przygotowania do egzaminów wstępnych, całej rekrutacji czy nauki w danej placówce. Terminy takich spotkań można znaleźć na stronach internetowych szkół. Przygotowanie do szkoły filmowej nie jest łatwe, dlatego warto skorzystać z takiej opcji.

Pożądane kompetencje kandydata do szkoły filmowej
Wielu kandydatów do szkół zastanawia się nad tym, czy nadaje się do szkoły filmowej. Wątpliwości są naturalne, zwłaszcza gdy wszyscy wokół opowiadają legendy o rywalizacji podczas egzaminów wstępnych, które mrożą krew w żyłach. Nie da się stworzyć jednej, ścisłej listy cech modelowego kandydata do szkoły filmowej. Każdemu radzimy, aby iść i spróbować swoich sił.

Jeśli jednak chcesz stworzyć w swojej głowie ogólny ogląd cech dobrego kandydata na aktora, reżysera, scenarzysty czy montażysty, musisz wziąć pod uwagę merytoryczne i teoretyczne, ale także cechy personalne. Wyżej wymienione zawody są przeznaczone dla osób odważnych, pewnych siebie i zdyscyplinowanych. Przydatna będzie także cierpliwość i upór, a także odporność na stres, wytrzymałość psychiczna, dyscyplina, samozaparcie i chęć nieustannego samorozwoju.

Jeśli chodzi o aktorstwo, wszyscy wiemy, że aktor musi wcielić się w różnorodne role. Dlatego też potrzebna jest mu wrażliwość, wyobraźnia i umiejętność twórczego myślenia oraz wiarygodnego odegrania danej postaci. Inne dodatkowe kompetencje ważne w zawodzie aktora, na które zwraca się uwagę podczas rekrutacji do szkół filmowych, to barwa głosu, wrażliwość słuchowa, poczucie rytmu, umiejętności wokalne, dykcja, kondycja psychofizyczna. Bardzo ważna jest też doskonała pamięć oraz odpowiednie modulowanie głosu i tzw. „obycie” z kamerą, którego z pewnością będzie można praktykować podczas studiów.

Podsumowując, odpowiednie cechy osobowe są ważne, ale nie najważniejsze. Mimo wszystko, warto próbować swoich sił w rekrutacji!

Jak wygląda rekrutacja do szkoły filmowej?
Na stronie internetowej każdej szkoły filmowej można znaleźć szczegółowe informacje o procesie rekrutacji oraz poszczególnych jego etapach i wymaganiach stawianych przed kandydatami na studia. Rekrutacja najczęściej składa się z trzech etapów - rejestracji online, egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego. Oczywiście, każda szkoła ma swoje zasady rekrutacji.

Najczęściej jednak podstawę do przyjęcia kandydata do szkoły filmowej stanowi ocena nadesłanych dokumentów oraz prac artystycznych/audiowizualnych/fotograficznych. Nie na wszystkie kierunki obowiązują egzaminy wstępne, ale rekrutując na aktorstwo, reżyserię czy realizację obrazu, trzeba się ich spodziewać. przygotowanie do szkoły filmowej Warszawa - etapy Rekrutacja na kierunek aktorski odbywa się na podobnych zasadach, ale jest zdecydowanie bardziej wymagająca. Każda szkoła, bez wyjątku, przeprowadza egzaminy wstępne, zazwyczaj i pisemne i ustne. Tak jak na każdym kierunku, trzeba zarejestrować się online wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej szkoły, a następnie wpłacić opłatę rekrutacyjną na dedykowane, indywidualne konto bankowe. Warto pamiętać, żeby zachować potwierdzenie wpłaty, ponieważ jest ono potrzebne na dalszych etapach rekrutacji.

Wiele szkół filmowych podczas pandemii tradycyjny życiorys czy CV zamieniło na wizytówkę w formie wideo. To rozwiązanie jest praktykowane do dziś. Taka wizytówka to nic innego jak przedstawienie kandydata. Powinna zawierać podstawowe dane, datę urodzenia, wzrost, miasto pochodzenia i zamieszkania oraz datę uzyskania świadectwa maturalnego. Takie wideo musi także zawierać zbliżenie na twarz (najlepiej bez makijażu) oraz ogląd całej sylwetki. Bardzo ważne jest to, aby nie korzystać z żadnych filtrów upiększających - taka czynność może spowodować odrzucenie kandydatury już na pierwszym etapie rekrutacji.

Drugi etap rekrutacji do szkoły filmowej to zazwyczaj egzamin teoretyczny, a więc pisemny. Jego zadaniem jest sprawdzenie wiedzy dotyczącej historii sztuki, literatury polskiej i powszechnej czy wiedzy z zakresu teatru i aktorstwa. Czasem pytania obejmują także wiedzę o społeczeństwie czy o życiu kulturalnych kraju i świata.

Trzeci etap to egzamin ustny. Dla wielu kandydatów to najbardziej stresująca część rekrutacji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są umiejętności interpretacji tekstu, kompetencje aktorskie oraz ogólne predyspozycje.

Sprawdzenie umiejętności interpretacji tekstu odbywa się na podstawie przygotowanych uprzednio przez kandydata utworów, w skład których wchodzi wiersz sprzed 1945 roku, wiersz współczesny stworzony po 1945 roku, piosenka ludowa, monolog dramatyczny oraz fragment prozy. Dokładna lista wymaganych tekstów jest dostępna na stronie każdej szkoły filmowej. Mimo różnic, każda interpretacja musi być dokładnie i rzetelnie przygotowana przed egzaminami.

Ocena kompetencji aktorskich odbywa się na podstawie spontanicznej realizacji zadania, które wyznacza komisja. Trzeba wykazać się ekspresją, kreatywnością, wyobraźnią i odpornością na stres. Takie zadanie sprawdza nie tylko wyżej wymienione kompetencje, ale także pokazuje cechy personalne kandydata na aktora oraz posiadaną przez niego umiejętność improwizacji, tak przydatną w tym fachu.

Obserwacja predyspozycji to część egzaminu ustnego, gdzie ocenie podlegają warunki sceniczne, a więc głos, dykcja, słuch, poczucie rytmu, sprawność fizyczna, muzykalność. Możesz dostać polecenia wykonania przewrotu w tył i w przód, mostka albo wykazania znajomości kroków jednego z tańców towarzyskich lub ludowych.

Warto także pamiętać, że na ocenę końcową w rekrutacji (niezależnie od kierunku) ma także wpływ tzw. teczka prac, a więc CV, wszelkie formy audiowizualne, filmy, nagrania, prace plastyczne, fotografie, próbki scenariuszy, prace literackie itp.

Wymagane dokumenty
Bez względu na kierunek studiów, zazwyczaj podczas rekrutacji do szkoły filmowej, wymaga się następujących dokumentów:

- formularz rekrutacyjny (najczęściej wypełniany online; większość szkół wymaga wgrania zdjęcia legitymacyjnego),

- CV, list motywacyjny, życiorys (nazywane różnie; to przedstawienie kandydata i udzielenie podstawowych informacji o jego osobie),

- krótki film - wizytówka - alternatywa CV czy życiorysu, zazwyczaj ma trwać do jednej minuty, trzeba go dołączyć do formularza wypełnianego drogą elektroniczną,

- potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej,

- skan świadectwa maturalnego oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej (trzeba je zabrać na egzamin ustny),

- skan zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodów aktora, reżysera, montażysty itp.,

- teczka prac - jej zawartość zazwyczaj zależy od kierunku, a wszystkie informacje o teczce można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

Kierunki oferowane przez szkoły filmowe i wymagania rekrutacyjne

Reżyseria

Etap pierwszy - autoprezentacja i teczka prac

Pierwszym bardzo ważnym elementem rekrutacji jest wypełnienie formularza online. Zazwyczaj w załączniku do tego dokumentu można dołączyć swoją wizytówkę w formie wideo oraz tzw. „teczkę prac”. Trzeba także opłacić stosowną opłatę rekrutacyjną - każda szkoła ustala jej wysokość indywidualnie. przygotowanie do szkoły filmowej Warszawa - wideo-wizytówka W teczce musi znajdować się także krótki film fabularny/dokumentalny/animowany, wykonany wybraną techniką, przesłany na wybrany serwis internetowych (np. YouTube). Niektóre szkoły filmowe wymagają także załączenia dwóch prac pisemnych - pomysłu na scenariusz filmu z fabułą oraz pracy literackiej na wybrany temat (często obowiązkowe tematy są podane na stronach internetowych). Część szkół prosi także kandydatów o wszelkiego rodzaju prace artystyczne - fotografie, filmy, inne prace literackie, muzyczne i plastyczne.

Bardzo ważne jest to, że do załączników przy wniosku rekrutacyjnym trzeba dodać skan świadectwa maturalnego, świadectwa ukończenia liceum/technikum oraz zaświadczenie od lekarza dotyczące braku przeciwwskazań do pracy jako reżyser. Czasem też wymagane jest dołączenie zdjęcia do legitymacji oraz ksera dowodu osobistego.

Chociaż pierwszy etap nie jest oceniany, to opinia komisji decyduje o dopuszczeniu kandydata do kolejnych etapów rekrutacji.

Etap drugi - egzamin pisemny i rozmowa z komisją

Egzamin pisemny stanowi najczęściej zadanie ćwiczące wyobraźnię - kandydat ma za zadanie stworzyć scenariusze filmów: fabularnego i dokumentalnego. Niekiedy zadanie jest odwrotne - na podstawie kadrów utrwalonych na zdjęciach, trzeba ułożyć historię, o której opowiadają.

Po egzaminach pisemnych, przychodzi czas na egzaminy ustne, które najczęściej składają się z trzech etapów - pracy z aktorem, kompozycji plastycznej oraz rozmowy rekrutacyjnej z komisją.

Praca z aktorem to nic innego jak wyreżyserowanie dowolnej sceny (czas na przygotowanie to 60 minut, a wszystko nagrywa kamera). Pod nazwą kompozycja plastycznej kryje się stworzenie jednego kadru z filmu o zadanym temacie. Kandydat może skorzystać z aktorów, ubrać ich w dowolny kostium, rekwizytów czy oświetlenia. Ostatni etap, a więc rozmowa rekrutacyjna, to spotkanie z członkami komisji egzaminacyjnej.

Za wszystkie zadania kandydat otrzymuje od komisji punkty, które są sumowane z punktami z poprzednich etapów. Ta suma to suma punktów kandydata podczas rekrutacji. Innymi słowy, to podstawa do podjęcia decyzji o przyjęciu bądź nieprzyjęciu danej osoby na pierwszy rok studiów.

Scenopisarstwo / scenariopisarstwo

Etap pierwszy - rejestracja online i teczka prac

Rejestracja online odbywa się na podstawie wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej. Warto także pamiętać o wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej. przygotowanie do szkoły filmowej Warszawa - teczka Ten etap nie jest punktowany, ale złożenie teczki do komisji jest obowiązkowe. Opinia początkowa jest podstawą do zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu rekrutacji - egzaminu.

Etap drugi - egzaminy

Kwalifikacja do egzaminu, jak wspomniano wyżej, odbywa się na podstawie wypełnionego formularza, wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej oraz złożenia teczki prac.

Egzamin pisemny to zazwyczaj prośba o przygotowanie różnych tekstów dramaturgicznych na zadane tematy.

Egzamin ustny, czyli rozmowa kwalifikacyjna, polega na przedstawieniu swoich pomysłów na filmy z teczki prac oraz na obronie tekstów stworzonych podczas egzaminu pisemnego.

Co ważne, jedynie suma punktów z drugiego etapu decyduje o przyjęciu kandydata na studia.

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Etap pierwszy - rejestracja online i teczka prac

Podczas rejestracji drogą elektroniczną wymagane są następujące dokumenty:

- wypełniony formularz,

- list motywacyjny do Rektora/Dyrektora szkoły,

- zdjęcie legitymacyjne,

- potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

- skan świadectwa maturalnego.

- teczka prac kandydata.

Teczka prac musi być złożona na zasadach podobnych do wielu innych kierunków. Każda szkoła ustala jej wymaganą zawartość indywidualnie, lecz najczęściej proponowane prace (do wyboru) to:

- filmik lub teledysk trwający do 5 minut,

- do 20 fotografii, zrobionych dowolną techniką, w dowolnym formacie, na temat wybrany przez kandydata,

- scenariusz-foto, czyli przedstawienie jakiegoś wydarzenia czy historii za pomocą zdjęć (muszą być numerowane i uporządkowane),

- scenariusz filmu, programu (maksymalnie 20 stron A4),

- inne prace artystyczne wybrane przez kandydata.

Komisja ocenia teczkę prac kandydata zwracając szczególną uwagę na spełnienie wymagań rekrutacyjnych, formę, poziom techniczny, kompozycję, oświetlenie, wizję, sposób przedstawienia rzeczywistości, wrażliwość estetyczną, formę narracyjną oraz potencjał pomysłów. Po pozytywnej weryfikacji, kandydat otrzymuje wiadomość mailową lub telefon z terminem egzaminów i rozmowy rekrutacyjnej w siedzibie uczelni.

Bardzo ważne jest pamiętanie o tym, aby na egzaminy zabrać ze sobą teczkę prac oraz wszelkie dokumenty w formie fizycznej. Niektóre szkoły filmowe podczas drugiego etapu rekrutacji pozwalają na przedstawienie dodatkowej pracy artystycznej (dotąd niepokazywanej). Mowa tu o filmie czy zdjęciach, czyli wszystkim, co bezpośrednio wiąże się z interesującym kandydata kierunkiem studiów.

Etap drugi - egzamin pisemny

Egzamin pisemny na ten kierunek polega na analizie filmu pod kątem wizji plastycznej i zastosowanych tam środków. Trzeba więc opisać wszelkie środki techniczne, plastyczne, artystyczne, wizję dzieła, kompozycję, sceny, ujęcia, kadry, efekty specjalne, dobór kolorystyki, statyczność lub dynamikę obrazu, interpretację rzeczywistości czy inne zwracające uwagę zabiegi.

Po egzaminie pisemnym, podlegającemu punktowaniu, kandydat podchodzi do kolejnych etapów rekrutacji do szkoły filmowej.

Etap trzeci - egzamin praktyczny

W czasie tego egzaminu zadaniem kandydata jest samodzielne stworzenie filmiku lub, o wiele częściej, kilku fotografii dotyczących różnorodnych tematów wyznaczonych odgórnie. Ocenie komisji egzaminacyjnej podlega treść, sposób wykonania, oryginalność i dostosowanie postępowania do gatunku reportażowego. Pozostałe kryteria są takie same jak przy ocenie złożonej na samym początku teczki prac.

Punkty zdobyte na tym etapie stanowią najistotniejszą część ostatecznej decyzji komisji.

Etap czwarty - rozmowa z komisją egzaminacyjną

Rozmowa rekrutacyjna to najczęściej pytania o sylwetkę kandydata i jego motywację do studiowania danego kierunku. Mogą się także zdarzyć pytania z wiedzy o sztuce filmowej i fotografii, a także prośba o obronę swoich prac z teczki kandydata.

Niezdanie któregokolwiek z egzaminów przekreśla szansę kandydata na dostanie się do szkoły filmowej. O ostatecznej decyzji co do przyjęcia decyduje ilość punktów zdobytych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Aktorstwo

Aktorstwo to bardzo wymagający kierunek, więc taka też jest rekrutacja. O jedno miejsce w szkole filmowej na ten kierunek walczy czasem nawet 30 osób! Kandydaci zgodnie przyznają, że przygotowania trwają czasem nawet kilkanaście tygodni.

Egzamin na aktorstwo opiera się na praktyce i umiejętnościach, które kandydat posiadł już wcześniej. Dlatego też doceniane są wszelkie koła teatralne, konkursy czy wcześniejsze występy na scenie. Niestety, wiele osób zgodnie przyznaje, że ktoś, kto nie miał do czynienia z teatrem, sceną czy kamerą, nie będzie miał szans pomyślnego przejścia rekrutacji. Konkurencja jest ogromna, więc poza umiejętnościami praktycznymi, trzeba także wyróżnić się i zapaść w pamięci komisji.

Podstawę do wzięcia udziału w rekrutacji stanowi oczywiście wypełnienie formularza, opłata rekrutacyjna oraz załączenie odpowiednich dokumentów.

Jeszcze przed rekrutacją trzeba przygotować własną interpretację kilku tekstów, tzw. repertuar. Każda szkoła filmowa ustala wymagania indywidualnie, ale najczęściej prosi się kandydatów o przygotowanie:

- dwóch monologów dramatycznych - z dzieł polskich oraz światowych;

- czterech wierszy - z epoki renesansu, romantyzmu, 20-lecia międzywojennego i wiersza współczesnego (po 1945 roku) - twórców polskich lub światowych;

- dwóch piosenek - utworu ludowego (bez podkładu muzycznego) i piosenki musicalowej/kabaretowej (akompaniament można zrobić samemu, poprosić o to jakąś osobę lub przynieść nośnik),

- czterech fragmentów prozy - dwa z klasyki (przed 1945) i dwa ze współczesności (autorów polskich lub światowych, do wyboru).

Ważne!

Przygotowując interpretację danego dzieła czy fragmentu, trzeba znać całość, ponieważ komisja może o to zapytać.

Etap pierwszy - wstępna ocena i selekcja

Na pierwszym etapie rekrutacji ocenia podlegają predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu aktora, a więc warunki sceniczne, głos, słuch, dykcja. Odbywa się to na podstawie przedstawienia interpretacji jednego dowolnego wiersza i fragmentu prozy, które muszą zostać wcześniej przygotowane. przygotowanie do szkoły filmowej Warszawa - teksty Pozytywne przejście pierwszego etapu otwiera drogę kandydata do etapu numer dwa.

Etap drugi - interpretacja utworów

Drugi etap to przedstawienie przed komisją wszystkich przygotowanych wcześniej interpretacji tekstów.

Przypomnijmy, najczęściej wymaga się:

- wierszy współczesnych i klasycznych,

- prozy sprzed 1945 i z okresu po 1945 roku,

- monologów dramatycznych,

- utworów muzycznych.

Etap trzeci - egzamin praktyczny

Ten etap jest najdłuższy i uważa się go za najtrudniejszy, ponieważ wymaga użycia wyobraźni, umiejętności twórczych oraz interpretacji.

Pierwsze zadanie to najczęściej prośba o odegranie roli, wcielenie się w człowieka w danej sytuacji (temat określa komisja). To zadanie może być nagrywane, ale może też pojawić się oddzielne zadanie przez kamerą, które sprawdzi zachowanie kandydata, tzw. obycie z kamerą.

Drugie zadanie to pokaz swojej sprawności fizycznej. Są szkoły, które zwyczajnie proszą o wykonanie pewnych ćwiczeń. Inne szkoły, już na stronie internetowej, zaznaczają, że wymagają przygotowanego wcześniej układu z podkładem muzycznym. Często też określone są figury gimnastyczne, które muszą wejść w skład układu - np. przewroty, mostek czy waga.

Trzecie zadanie na tym etapie to sprawdzenie umiejętności tanecznych, a przy tym poczucia rytmu i po raz kolejny, sprawności fizycznej. Zazwyczaj kandydat proszony jest o zaprezentowanie kroków jednego tańca towarzyskiego i jednego tańca ludowego.

Ostatni element tego etapu stanowi rozmowa z komisją. Najczęściej pytania dotyczą osoby kandydata, ale także życia kulturalnego Polski i świata. Trzeba więc wykazać się wiedzą.

Tak jak w przypadku innych kierunków w szkołach filmowych, każdy etap rekrutacji i każde zadanie podlega ocenie punktowej. To właśnie ostateczna ilość punktów decyduje o przyjęciu kandydata na studia. W przypadku aktorstwa, niestety, liczba miejsc zazwyczaj jest ograniczona do maksymalnie 20 lub 25, stąd bardzo wiele decyzji negatywnych, mimo sporej ilości punktów.

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Rekrutacja na ten kierunek jest najprostsza ze wszystkich, ponieważ znaczna większość szkół (nie wszystkie!) nie przewiduje egzaminów wstępnych ani nie formułuje rygorystycznych wymagań rekrutacyjnych.

Trzeba wypełnić formularz online, a następnie w załącznikach dodać:
- zdjęcie legitymacyjne,
- CV/list motywacyjny/życiorys,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i opłaty za legitymację,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej i wyniki matury.

Po odebraniu wyników rekrutacji trzeba udać się do sekretariatu szkoły lub do Biura Rekrutacji i podpisać umowę. Podczas takiego spotkania kandydat otrzymuje także listę z numerami kont, na które wpłacić musi czesne, a wcześniej wpisowe. Ma na to dwa tygodnie od dnia podpisania umowy na kształcenie w szkole filmowej.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na ten kierunek w danej szkole filmowej z pewnością są dostępne na stronie internetowej. Przypomnijmy - każda szkoła ma własne zasady rekrutacji, dotyczy to także egzaminów lub ich braku.

Montaż

Etap pierwszy

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego. Do wypełnionego formularza należy dołączyć:
- życiorys - informacje o kandydacie,
- oryginał lub ksero świadectwa maturalnego w formacie PDF,
- fotografia, czyli zdjęcie legitymacyjne,
- ksero potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
- teczkę prac, czyli dokumentację swoich prób montażowych i twórczych.

Teczka prac najpierw jest wgrywana drogą elektroniczną do systemu rejestracyjnego kandydatów do danej szkoły filmowej, a w drugim etapie zazwyczaj komisja wymaga wglądu do fizycznej wersji teczki. przygotowanie do szkoły filmowej Warszawa - montaż W teczce kandydata musi także znaleźć się film lub filmy wykonane na żądanie wymogów rekrutacyjnych danej szkoły filmowej. Tematy i zasady stworzenia znajdują się na stronie internetowej szkoły, ale zazwyczaj określona jest tylko długość filmu, a temat i gatunek zależą od wyboru kandydata. Te prace udostępniane są w taki sam sposób jak opisane powyżej przykłady zmontowanych własnoręcznie filmów.

Kolejny element teczki prac musi stanowić wizytówka w formie wideo o czasie nieprzekraczającym jednej minuty (już z montażem). Musi ona zawierać krótkie przedstawienie kandydata i uzasadnienie dlaczego wybrał on taki kierunek. Może także dodać kilka słów o swoim doświadczeniu. Co ważne, komisja w większości szkół wyjątkowo w takim nagraniu nie zwraca uwagi na jakość, a na treść, czyli słowa kandydata i ich wartość.

Fakultatywnie do teczki prac mogą także zostać dołączone wszelkiego rodzaju prace artystyczne przedstawiające działalność twórczą danej osoby.

Etap drugi

Kiedy kandydat otrzyma informację o przejściu do drugiego etapu rekrutacji do szkoły filmowej, niektóre szkoły wymagają podpisania i dostarczenia zgody na nagranie rozmowy z komisją. Termin takiego spotkania przekazywany jest mailem lub telefonicznie.

Rozmowa rekrutacyjna może składać się z zadania praktycznego polegającego na zmontowaniu krótkiego filmiku, ale niektóre szkoły stawiają na zapoznanie się z kandydatem i powodami, dla których chce on studiować montaż, a nie na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej.

Wyniki rekrutacji są ogłaszane po zakończeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych do szkół filmowych.

Wyniki rekrutacji
Terminy ogłoszenia wyników rekrutacji są zależne od każdej szkoły, a także od wybranego przez kandydata kierunku.

Kiedy informację o wynikach przekazuje sekretariat szkoły, zazwyczaj odbywa się to drogą mailową, a w załączniku dołączany jest wzór umowy z uczelnią. Po otrzymaniu takiej wiadomości, dana osoba ma tydzień lub dwa tygodnie na podjęcie ostatecznej decyzji. Warto pamiętać, że podczas podpisywania umowy z uczelnią (lub kilka dni po) trzeba wpłacić wpisowe. Jest to jednorazowa opłata w wysokości około 1,5-3 tysięcy złotych.

To tylko jedna z możliwych dróg informowania o wynikach rekrutacji do szkoły filmowej. Na niektórych uczelniach oddzielnej ocenie podlega każdy etap (zazwyczaj jest ich trzy), a niezdanie któregoś z etapów przekreśla kandydata w całej rekrutacji. przygotowanie do szkoły filmowej Warszawa - odwołanie Wszyscy zgodnie przyznają, że rekrutacja do szkół filmowych jest procesem trudnym, obfitującym w stres i wymaga od kandydatów wielu umiejętności i kompetencji. Śmiało można powiedzieć, że każdy, kto bierze udział w naborze, jest człowiekiem upartym i zdeterminowanym. Wiele osób zdaje sobie świadomość z tego, że niepowodzenie egzaminacyjne może podciąć skrzydła, ale jest ono prawdopodobne, gdy na jedno miejsce przypada np. 30 osób. Dlatego też, wiele osób nie zraża się i próbuje swoich sił w rekrutacji w następnym roku. 365 dni między egzaminami poświęca na poszerzenie wiedzy oraz ćwiczenie swojego warsztatu i umiejętności potrzebnych podczas egzaminów wstępnych do wymarzonej szkoły filmowej.

Najczęściej zadawane pytania
1. Jak dostać się do liceum filmowego?
Rekrutacja do liceów filmowych zazwyczaj odbywa się drogą elektroniczną, ale w znacznej większości przypadków trzeba także przejść rozmowę rekrutacyjną. Musi być na niej obecny kandydat, jego rodzic (ewentualnie opiekun prawny) i nauczyciel z danej szkoły. Z pewnością wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronach internetowych szkół.

2. Czy oceny z liceum mają wpływ na rekrutację do szkoły filmowej?
Komisja zazwyczaj zwraca uwagę na oceny kandydata, ale nie są one najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu czy odmowie przyjęcia do szkoły filmowej.

3. Jaką sumę stanowi czesne związane z nauką w szkole filmowej?
Czesne waha się w przedziela 1600-3000 złotych miesięcznie i zależy od indywidualnych ustaleń danej szkoły.

4. Jak ubrać się na egzaminy wstępne w szkole filmowej?
Rekrutacja do szkoły filmowej nie wymaga stroju galowego. Najczęściej kandydaci proszeni są o włożenie ubrania wygodnego, niekrępującego ruchów, które pozwoli swobodnie wykonać powierzone podczas egzaminu zadania. Przed wizytą w szkole, warto jednak sprawdzić, czy na jej stronie internetowej nie ma konkretnych wskazań co do ubioru.

5. Ile trwa egzamin ustny do szkoły filmowej?
Rozmowa rekrutacyjna, czyli egzamin ustny do szkoły filmowej, trwa zazwyczaj od 20 do 45 minut.

6. Kiedy szkoły przeprowadzają rozmowy rekrutacyjne?
Rozmowy rekrutacyjne zazwyczaj są przeprowadzane w lipcu, sierpniu i wrześniu, ale ich dokładne terminy ustala indywidualnie każda szkoła - można je znaleźć na stronach internetowych.

7. Jak podpisać mail do szkoły filmowej z załączoną teczką prac?
Jeśli załączniki nie są przekazywane przez IRK, a obowiązkowe jest przesłanie wiadomości mailowej, w tytule musi być imię i nazwisko, kierunek studiów oraz opcjonalnie opis załączników. Co ważne, wiele szkół filmowych wymaga wysłania takiej wiadomości w dzień wypełnienia formularza online.

8. Kto wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej w szkole filmowej?
Skład komisji egzaminacyjnej zależy od danej szkoły, ale najczęściej są to wykładowcy danych szkół, którzy uczą studentów kierunku, którego dotyczy rekrutacja. Komisja zazwyczaj liczy od trzech do pięciu osób.

9. Jakie utwory wybrać na egzamin wstępny na kierunek aktorski?
Spis wymaganych utworów można znaleźć na stronie internetowej danej szkoły. Zazwyczaj wymaga się czterech wierszy, dwóch monologów dramatycznych, dwóch fragmentów prozatorskich oraz dwóch piosenek. Wymagania jednak mogą się między sobą różnić.

10. Czy konsultacje wakacyjne w szkołach filmowych są płatne?
Nie, każdy może bezpłatnie skorzystać z konsultacji i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

11. Czy wpłata opłaty rekrutacyjnej jest obowiązkowa w każdej szkole filmowej?
Tak, opłata rekrutacyjna jest obowiązkowa w każdej instytucji. Jej wysokość jest różna i zależy od ustaleń danej szkoły. Wpłata i przedstawienie dowodu przelewu jest istotnym elementem pierwszego etapu rekrutacji na każdy kierunek.

12. Czy warto skorzystać z płatnych kursów przygotowujących do egzaminów?
Z takich kursów najczęściej korzystają kandydaci na kierunek aktorski, ponieważ ta rekrutacja cechuje się największymi wymaganiami, największą konkurencją oraz największym odsetkiem decyzji negatywnych (przez rygorystyczne limity miejsc).
PAAS © Copyright 2020 | Polityka prywatności