Projekty

1. Sztuka na krańcu świata
W ramach tego projektu wolontariusze podczas swoich podróży rozmawiali z różnymi polskimi artystami tworzącymi na terenie Ameryki Południowej. Wielu z nich wspiera lokalną kulturę będąc często kierownikami projektów, tworząc szt. lub uczestnicząc jej tworzeniu w sposób pośredni. Przybliżenie sylwetek takich osób jest niezwykłą inspiracją dla młodego pokolenia artystów przed którymi również świat stoi otworem. Praktyce był to cykl spotkań w studio „Szmery” przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie uczestnicy wymieniali informacje, spostrzeżenia i dzielili się swoimi refleksjami o pracy artystycznej Polaków za granicą. Projekt trwał przez okres czterech miesięcy, a uczestniczyło w nim ponad 100 osób. 

2. Cykl „sławni Polacy za granicą”.
Celem tego projektu było naświetlenie sylwetek polskich artystów którzy tworzyli lub tworzą za granicą. Zamów dyskusje nt. między innymi twórczości Wojciecha Fangora, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Zbigniewa Preisnera czy Romana Polanskiego. Na przestrzeni wieków Polacy często tworzyli za granicą z uwagi na sytuację polityczną społeczną, w rezultacie w niektórych częściach świata jesteśmy znani ze swojej kreatywności, dyscypliny oraz etosu pracy. Każdy z uczestników warsztatów miał możliwość przygotowania prelekcji o swoim ulubionym artyście zagranicznym i opowiedzenia o nim pozostałej publiczności. W projekcie na przestrzeni 3 miesięcy uczestniczyło ponad 50 osób. 

3. Polak potrafi
Celem tego projektu jest przeprowadzenie cyklicznych warsztatów, najczęściej weekendowych, w obszarze rzemiosła filmowego. Uczestnikami była głównie młodzież licealna, niekiedy przyjeżdżająca na spotkania z całej Polski. Projekt jest prowadzony we współpracy z nauczycielami aktorstwa, śpiewu pedagogami oraz aktorami. W ramach zajęć omawiano funkcjonowanie branży filmowej w Polsce i na świecie, prowadzono zajęcia z logopedii, śpiewu oraz aktorstwa.W warsztatach gościnnie występowali także polscy twórcy z zagranicy, którzy na stałe mieszkają i pracują w największych ośrodkach filmowych na świecie, np. Los Angeles czy Mumbai. Celem zajęć było też przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy na planie filmowym, tego jak wygląda praca operatora czy montażysty.

4. Tam dom Twój gdzie serce Twoje
Spotkania organizowane dla młodzieży zainteresowanej poezją tworzoną przez Polonię za granicą. Spotkania prowadzona we współpracy z innymi organizacjami polonijnymi, a udział w nich brali również członkowie Polish-American Poet Society. Wszystkich obszarów działalności artystycznej, w szczególności poezja polska od wieków rozwijała się nie tylko w kraju ale również za granicą. Właśnie tam tworzyli wybitni przedstawiciele polskiej literatury, m.in A. Mickiewicz czy J. Słowacki. Wielu Polaków używało pseudonimów, dlatego nie zawsze młode pokolenie wie, że przynależeli ani do narodu polskiego, np. Joseph Conrad (Józef Korzeniowski). 

5. Być Polakiem to duma
Cykl wykładów i szkoleń dla uczniów warszawskich liceów, którzy byli zainteresowani tematyką filmową. Spotkania odbywały się cyklicznie w studio „Szmery”, gdzie młodzież licealna mogła posłuchać na temat tego w jaki sposób Polonia tworzy branżą filmową na świecie. Wielu wybitnych polskich artystów jest znanych ze swojej twórczości, takich jak Agnieszka Holland czy Roman Polański, ale oprócz nich istnieje również mnóstwo operatorów czy scenarzystów, których nazwiska nie są na pierwszych stronach gazet a osoby te mają wybitne osiągnięcia w obszarze filmu. Celem spotkań jest wzajemna inspiracja, wymiana informacji oraz pokazanie jak wielu wybitnych Polaków mieszka i tworzy za granicą. Projekt jest ten trwa już od ponad pięciu miesięcy, cieszy się dużą popularnością w środowisku artystycznym młodzieży, która chce nawiązać relacje z polonijnym środowiskiem filmowym. Uczestniczyło w nich już ponad 100 osób.
PAAS © Copyright 2020 | Polityka prywatności