O Nas

Celem Polish American Art Society (PAAS) jest promowanie polskiej sztuki w Ameryce.
W zakresie naszych działań są przede wszystkim trzy obszary:

Promocja

Polskich artystów wśród amerykańskich kolekcjonerów sztuki

Organizowanie wystaw polskich artystów na terytorium USA oraz innych krajów obu Ameryk

Przybliżenie twórczości polskich artystów szeroko pojętej audiencji amerykańskiej

Edukacja

Kształcenie w zakresie marketingu i międzynarodowej promocji sztuki

Rozpowszechnianie wiedzy o marketingu sztuki

Społeczność

Budowanie amerykańskiej społeczności miłośników polskiej sztuki

Integracja społeczności manszardów i handlarzy polskiej sztuki

Budowanie sieci kontaktów w celu pomocy polskim artystom, którzy chcą zaistnieć na rynku amerykańskim

Kursy

Podstawy marketingu sztuki – zapisy już wkrótce

Kolekcja

Celem budowania kolekcji jest stworzenie unikalnego zbioru najlepszych prac współczesnych polskich artystów, które będą następnie prezentowane amerykańskiej publiczności na wernisażach oraz wystawach.

Kontakt


PAAS © Copyright 2024 | Polityka prywatności