Spis treści
Zawód aktora
Studia na kierunku aktorskim
Szkoły aktorskie i filmowe
Perspektywy pracy po ukończeniu szkoły aktorskiej
Ile zarabia aktor?

Dzieci często marzą o tym, aby zostać sławnymi aktorami. Wiele z nich bierze udział w różnych przedstawieniach, np. szkolnych. W miarę swojego rozwoju i upływu lat niejednokrotnie plany te ulegają zmianie, jednak pozostają tacy, którzy wciąż czują, że to jest ich właściwa droga, którą chcą podążać. Niektórzy odkrywają w sobie to pragnienie dopiero wtedy, gdy dorastają, jednak ostateczną decyzję podejmuje się zwykle w wieku dorosłym.

Zawód aktora ma swój początek w starożytności. Pierwsze zapiski pochodzą z 534 r. p.n.e. Pierwszym teatrem był starożytny teatr grecki. Do drugiej połowy 17 w. n.e. aktorami mogli być tylko mężczyźni.

Przez bardzo długi czas miejscem pracy aktorów był jedynie teatr. Aktorzy cieszyli się uznaniem oraz szacunkiem ze strony społeczeństwa. Zadaniem teatru zawsze było i jest do tej pory dotarcie do publiczności ze sztuką, poezją czy literaturą. Teatr rozwija człowieka i czyni go wrażliwym na piękno.

Wynalezienie kamery i rozwój kinematografii sprawił, że w dzisiejszych czasach aktorzy mogą występować również w filmach, serialach, czy reklamach. Dziś rozróżnia się aktorów teatralnych i telewizyjnych. Aktorzy teatralni występują na scenach teatrów państwowych, prywatnych, muzycznych, a także w teatrach lalek. Bardzo popularne nawet w ostatnim czasie są również teatry objazdowe, które w ramach danego projektu występują w wielu różnych miejscowościach. Są również aktorzy, którzy występują zarówno na deskach teatru, jak i w telewizji, filmie, serialu, telenoweli, czy reklamie.

Zawód aktora
Słowo „aktor” pochodzi od łacińskiego słowa āctor (od czasownika „agere”, co w przekładzie na język polski znaczy: „działać”). Aktorstwo jest sztuką, polegającą na odgrywaniu ról przy wykorzystaniu różnych technik zarówno głosowych, jak i cielesnych. Ich opanowanie jest ważne, ale niewystarczające, gdyż do wykonywania tego zawodu niezbędne jest posiadanie talentu.

Aktor powinien cechować się odwagą, siłą przebicia, uporem w dążeniu do założonych sobie celów, a także doskonałą pamięcią i cierpliwością. Musi wielokrotnie powtarzać swoją rolę podczas prób i nagrań, jednocześnie wzbudzając w odbiorcy pożądane emocje. Bardzo ważna jest również umiejętność koncentracji oraz radzenia sobie ze stresem. Jest to zawód, który wymaga ciągłego doskonalenia swojego warsztatu oraz nabywania doświadczenia.

Ze względu na częsty kontakt z ludźmi, ważna jest także umiejętność komunikacji i pracy w zespole. Aktor musi współpracować z osobami, z którymi współtworzy przedstawienie, film, czy serial. W przypadku przedstawienia czy sztuki teatralnej powinien umieć odpowiednio reagować na zachowania widzów. Z kolei grając w filmie czy serialu, jego kontakt z ludźmi związany jest z rozpoznawalnością. Przykładem takiego kontaktu może być np. udzielanie wywiadów. Wybór szkoły aktorskiej - wykonywanie zawodu aktora Aktorstwo zwykle kojarzy się ze sławą, bogactwem, czy obecnością w mediach. Obraz ten rzeczywiście dotyczy aktorów grających w serialach czy filmach, które cieszą się dużą oglądalnością. Stanowią oni jednak niewielką grupę, gdyż nie każdemu aktorowi udaje się dostać do filmu i osiągnąć wysoki poziom popularności.

Jednak nie każdy aktor marzy o sławie, gdyż jej konsekwencją często jest utrata prywatności oraz stanie się osobą publiczną. Większość aktorów występuje jedynie na deskach teatru, stąd nie są oni tak rozpoznawalni, a ich zarobki nie są tak wysokie, jak w przypadku ich popularnych kolegów.

Ze względu na dużą konkurencję w tym zawodzie, wielu aktorów łączy pracę w teatrze z pracą na planie zdjęciowym lub oprócz aktorstwa podejmuje pracę w innych zawodach.

Aby dostać angaż w przedstawieniu teatralnym, czy w filmie, oprócz posiadania wykształcenia konieczny jest również aktywny udział w castingach. Wielu aktorów już w trakcie trwania studiów korzysta z pomocy agencji, jednocześnie samodzielnie szukając dla siebie castingów. Agenci zwykle znają producentów filmowych lub osoby odpowiadające za dobór obsady. Mogą więc zaproponować im kandydaturę swoich podopiecznych, tym samym zwiększając ich szanse na otrzymanie danej roli.

Aktorzy muszą zadbać o to, aby ich nazwisko było rozpoznawalne. Może to pomóc w otrzymaniu roli przy różnych produkcjach. Zabieganie o angaż zwykle trwa całe tygodnie, czasami nawet dłużej. Mimo wielu wystawianych sztuk i nagrywanych filmów, aktorów wcale nie brakuje. Z tego powodu absolwenci szkół aktorskich często podejmują pracę jako konferansjerzy, prezenterzy, czy wodzireje bądź występują w reklamach.

Aby przekonać się, czy aktorstwo to właściwy kierunek, warto zacząć od uczęszczania na zajęcia teatralne w różnych kołach, w domu kultury, czy szkole.

Aktorzy profesjonalni

Aktorzy, którzy ukończyli szkołę aktorską, potrafią wczuwać się w odgrywaną przez siebie postać. Mają także wyuczoną wrażliwość. Wykształcenie zdobyte w szkole aktorskiej procentuje aktorom podczas pracy w teatrze, gdzie muszą oni często przedstawiać ten sam spektakl, wcielając się w odgrywaną postać w sposób naturalny. Przydaje się także podczas nawiązywania kontaktu z widownią.

Praca aktora polega na przygotowywaniu się do roli, uczeniu się dialogów oraz odgrywania postaci zgodnie z oczekiwaniami reżysera. Aktor musi wcielać się w daną postać w sposób wiarygodny, naturalny, tak, aby wzbudzić w widzach pożądane emocje. Wymaga to posiadania szczególnych predyspozycji, gdyż jest to praca na emocjach, często bardzo skrajnych. Występując na scenie, aktor musi wiedzieć, gdzie powinien skierować swój wzrok, gdyż wskazuje on najważniejsze punkty i nadaje dynamiki. Za wzrokiem aktualnie aktywnego aktora podąża nie tylko kamera, ale też publiczność zgromadzona na widowni.

Bardzo ważną wartością w zawodzie aktora jest empatia. Aktor musi wczuwać się nie tylko w odgrywaną przez siebie rolę, ale też w to, co czuje publiczność. Jeśli np. odgrywa scenę dramatu, a żaden z widzów nie płacze, musi wzmocnić odgrywane przez siebie emocje. Aby dobrze zagrał swoją rolę, musi pamiętać, z jakiego powodu znajduje się na scenie i co chce przekazać. Musi więc utożsamić się z graną przez siebie postacią.

Można powiedzieć, że aktor użycza swojego ciała odgrywanej postaci, a więc twarzy, mimiki, czy gestów. Musi ją zrozumieć, wczuć się w nią i mówić jej językiem. Na tej podstawie określa się umiejętności aktora, a także poziom jego profesjonalizmu.

Wielu aktorów podejmuje różne wyzwania na potrzeby zagrania danej roli. Do takich wyzwań należy np. zmiana wyglądu (zmiana fryzury, utrata wagi czy też przybranie na wadze), czy zmiana swoich zachowań. Wszystko po to, by lepiej wczuć się w graną przez siebie postać. Jest to więc praca bardzo różnorodna, pełna różnych wyzwań. Aktorzy grający w filmach czy serialach, pracują nie tylko w studio, ale też w plenerze, co sprawia, że nieraz muszą mierzyć się z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Czas pracy aktora nie jest określony, gdyż może on grać w kilku produkcjach jednocześnie. Musi także poświęcać swój prywatny czas na zapoznanie się ze scenariuszem oraz przygotowywanie się do odgrywania danej postaci. Niektóre role wymagają od niego pogłębienia swojej wiedzy na temat rysu historycznego, w którym odgrywa się akcja sztuki. Aktor musi być więc dyspozycyjny. Zawód ten często wiąże się także z koniecznością przebywania poza miejscem zamieszkania przez pewien czas.

Aktorzy amatorzy

Każdy czas jest dobry na rozpoczęcie swojej przygody z aktorstwem. Dawniej, aktor musiał posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe. Dziś wykształcenie aktorskie nie jest niezbędne, żeby rozwijać swoją karierę w telewizji lub w filmie. Oznacza to, że aktorem może zostać osoba, która jest amatorem. Nie mniej jednak posiadanie wykształcenia aktorskiego daje większe możliwości w tym zawodzie.

Dla aktorów amatorów znacznie łatwiejsza jest praca na planie serialu, filmu, czy reklamy, gdzie nie trzeba nawiązywać kontaktu z publicznością, a zdjęcia są jednorazowo rejestrowane. Aktorzy amatorzy mogą rozwijać umiejętność wczuwania się w graną przez siebie postać, a doświadczenie w zawodzie aktora zdobywać na scenie. Największe znaczenie w tym zawodzie ma talent, osobowość i charyzma.

Szkoła aktorska umożliwia rozwijanie swojego warsztatu, jednak nie gwarantuje tego, że ktoś zostanie dobrym aktorem, który będzie miał stabilne zatrudnienie oraz wysokie zarobki. Wielu aktorów będących amatorami, ma duże doświadczenie oraz dobry warsztat, a odgrywane przez nich role nie różnią się pod względem jakościowym od gry aktorów, którzy przeszli profesjonalne przygotowanie. Ważne jest własne zaangażowanie, doskonalenie swoich umiejętności, budowanie sieci kontaktów, a także aktywność zawodowa. Pozwala to na osiągnięcie podobnego poziomu jak po ukończeniu szkoły aktorskiej.

Kiedyś w branży artystycznej patrzono na aktorów amatorów z pewną pobłażliwością. W obecnych czasach sytuacja ta ulega znaczącej zmianie. Coraz częściej tacy aktorzy są zatrudniani przez producentów i reżyserów. Odegranie jednej roli w sposób wybitny, może sprawić, że aktor dostanie kolejne propozycje oraz oferty kontraktów. Czasem wystarczy odrobina szczęścia. Ktoś, kto nie ukończył szkoły teatralnej, może zostać zauważony na castingu. Podczas takich konkursów reżyserowie potrafią dostrzec prawdziwy talent i uczynić z niego gwiazdę.

Aktorem może być osoba w każdym wieku. W wielu filmach można zauważyć aktorów, grających role dziecięce, osoby młode, czy starców. Każda z tych grup może odnosić sukcesy w tym zawodzie na równym poziomie. Ważne jest, by potrafić odgrywać rolę w sposób przekonujący i nie bać się kamery. Czasem reżyserowie poszukują osób z konkretną charakterystyczną cechą, np. znajomością języków obcych, czy umiejętnością śpiewania. Szanse na dostanie roli są większe w przypadku posiadania wielu różnych zainteresowań i umiejętności.

Dzieci przejawiające odpowiednie predyspozycje oraz zainteresowanie tym zawodem, mogą uczestniczyć w kółkach teatralnych np. w szkole, w domu kultury, czy ogniskach teatralnych, funkcjonujących przy teatrach. Dobrym pomysłem jest także zapisanie ich do szkoły muzycznej. Oprócz nauki pracy nad głosem pomoże im to w oswojeniu się ze sceną, nabraniu pewności siebie podczas występów oraz w nauczeniu się radzenia sobie z tremą. Takie dzieci mają możliwość rozwijania i doskonalenia swojego warsztatu aktorskiego już od najmłodszych lat, co może zaprocentować w przyszłości dostaniem się do wymarzonej szkoły aktorskiej oraz osiągnięciem sukcesu.

Także osoby niepełnosprawne mogą występować w teatrze lub filmie, jeśli w scenariuszu przewidziane są takie role. Istnieją nawet pewne formy terapii osób niepełnosprawnych, których elementem jest ich udział w przedstawieniach. Niektóre sztuki są pisane właśnie w tym celu.

Aktorom amatorom bardzo pomaga branie udziału w castingach organizowanych w dużych miastach. Tam mogą oni się wykazać. Informacje można znaleźć w agencjach aktorskich lub bazach wykonawców. Castingi dają możliwość zagrania statysty, roli epizodycznej, zagrania w reklamie, serialu, a nawet w filmie. Warto śledzić aktualności dotyczące castingów, czy zapisać się do banku twarzy.

W Internecie można znaleźć wiele ofert dla amatorów. Poprzez przyjmowanie nawet małych ról, mają oni szansę na rozwijanie swojego warsztatu, zdobywanie doświadczenia oraz poszerzanie portfolio. Istnieją specjalne portale, na których amatorzy mogą założyć konto i umieszczać w nich np. krótkie filmiki ze swoim udziałem. Pomaga to producentom w znalezieniu odpowiedniej osoby do danej roli, a przy okazji oszczędza czas wybranej osoby, która musi jedynie stawić się na plan zdjęciowy w wyznaczonym terminie.

Aktor, zwłaszcza amator, musi się nieustannie doszkalać, być wytrwały oraz samodzielny, gdyż konkurencja w tym zawodzie jest bardzo duża, a wciąż pojawiają się nowe wyzwania. Dobrym pomysłem jest branie udziału w różnych szkoleniach, które pozwalają na pogłębienie wiedzy oraz zdobywanie nowych doświadczeń. Na kursach aktorskich aktorzy uczą się, w jaki sposób mówić dialogi, aby były one naturalne. Kiedy jeden aktor kończy mówić swoją kwestię, drugi powinien przygotowywać się do udzielenia odpowiedzi. Ważne, by było to spontaniczne. Każdy z aktorów musi zwracać uwagę na osobowość granej przez siebie postaci. Pod tym kątem dobiera sposób gestykulacji oraz okazywania emocji. Przy pomocy gestów, mimiki, czy zwyczajnych czynności, aktor musi także wypełniać czas swojej postaci na scenie, by nie była ona bezczynna. Taka bezczynność postaci jest źle widziana zarówno przez reżysera, jak i publiczność.

Amatorzy pracujący na planie filmowym, często uczą się od bardziej doświadczonych aktorów. Aktorzy zwykle grają w filmach o różnych gatunkach, co sprawia, że wykonują pracę zgodną ze swoimi predyspozycjami, umiejętnościami, a często także zainteresowaniami.

Aktorzy dubbingowi

Aktorzy dubbingowi, zwani również aktorami głosowymi, zajmują się podkładaniem głosu w programach telewizyjnych, czy też w filmach animowanych. Pełnią również funkcję narratora lub lektora w filmach dokumentalnych, zwiastunach filmowych, grach komputerowych, audiobookach, a także w reklamach telewizyjnych bądź radiowych.

Aktor dubbingowy musi tak modulować swój głos, aby pasował on do danej postaci oraz jej osobowości, a także do rozgrywającej się akcji. Z uwagi na różnych klientów oraz projekty dotyczące rozmaitych branż, aktorstwo dubbingowe jest bardzo ciekawym zawodem, który daje wiele satysfakcji.

Podstawową umiejętnością, jaką powinien posiadać aktor dubbingowy, jest umiejętność mówienia rozmaitymi tonami głosu przy użyciu różnych akcentów. Zdarza się, że tacy lektorzy odgrywają różne role w jednej produkcji. Głos takiego aktora powinien być przyjemny i wyraźny w odbiorze. Konieczna jest także dobra dykcja oraz umiejętność zastosowania technik mikrofonowych. Zdobycie tych umiejętności wymaga regularnej praktyki. Ich posiadanie jednak zwiększa szansę na uzyskanie angażu, gdyż pozwala na zaprezentowanie wielu możliwości głosowych podczas castingu.

Zawód aktora głosowego wiąże się z ciągłą oraz konsekwentną pracą nad sobą, a zwłaszcza nad swoim głosem. Posiadanie ładnej barwy głosu, to nie wszystko. Głos w tym zawodzie jest najważniejszym narzędziem, dlatego trzeba o niego dbać w odpowiedni sposób.

Jak dbać o własny głos?
- nie należy nadwyrężać głosu
- w przypadku palenia papierosów, należy je odstawić
- dbać o odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniu
- unikać sytuacji stresowych.

Nie ma określonych wymagań edukacyjnych dla aktorów dubbingowych. Istnieje jednak wiele miejsc, w których można się doskonalić i warto z nich skorzystać. Są to np. prywatne agencje, czy też szkoły, oferujące naukę związaną z aktorstwem głosowym.

Można również podjąć naukę w szkole aktorskiej, w której jest wiele zajęć związanych z pracą nad głosem. Podczas nauki studenci często ćwiczą czytanie i otrzymują informację zwrotną od swoich wykładowców. Jest także wiele różnych warsztatów, kursów i szkoleń, także w wersji online, dzięki którym można dowiedzieć się, jak zostać aktorem głosowym, a także, w jaki sposób pracować nad własnym głosem, jak nagrywać wersję demonstracyjną, czy też jak się promować. Podstawowe kursy przygotowują głównie do pracy na stanowisku lektora w różnych mediach.

Profesjonaliści, którzy zajmują się prowadzeniem zajęć głosowych, mogą pomóc w dobraniu odpowiednich ćwiczeń zarówno do wykonywania w domu, jak i podczas castingów lub prób. Ważne jest, aby ćwiczyć głos regularnie, a najlepiej codziennie, ponieważ zapobiegają one nadwyrężaniu strun głosowych.

Jak ćwiczyć swój głos?

- Głośne czytanie na głos. Podczas czytania na głos można pracować nad intonacją, wyraźnym wymawianiem słów, czy też nad modulacją głosu. Takie ćwiczenie powinno zajmować około pół godziny dziennie.
- Nagrywanie własnego głosu. Można nagrywać się podczas czytania tekstu, by potem móc odsłuchać nagrania. Pomoże to w sprawdzeniu, co jeszcze trzeba poprawić. Należy pamiętać, że dźwięk głosu na nagraniu brzmi nieco inaczej niż w rzeczywistości.
- Mówienie z przeponą. Głos wydobyty przy pomocy przepony ma najlepsze brzmienie i nie nadwyręża strun głosowych. Aby uzyskać taki głos, należy wziąć głęboki oddech w taki sposób, by uniósł się brzuch. Podczas mówienia powinien on powoli opadać. W przypadku, gdy będzie to sprawiało trudność, można zacząć od ćwiczenia samej przepony bez używania głosu poprzez nabranie powietrza, by brzuch się uniósł i powolne wypuszczanie go. W nauce mówienia z przeponą może pomóc profesjonalista zajmujący się emisją głosu.
- Ćwiczenia wokalne. Wiele takich ćwiczeń opartych jest na oddychaniu. Pomagają one w kontrolowaniu własnego głosu. Takie ćwiczenia można wykonywać poprzez głęboki wdech i wydanie długiego dźwięku podczas wydechu. Można również wydawać dźwięk podczas dmuchania przez słomkę. Artykulację można natomiast ćwiczyć przy pomocy językołamaczy, np. “Konstantynopolitańczykowianeczka”, czy “W czasie suszy szosa sucha”.

Warto rozważyć także zapisanie się na lekcje śpiewu. Mogą one pomóc w kontrolowaniu brzmienia i donośności własnego głosu, a także w poprawie jego techniki i zakresu.

Praca aktora dubbingowego zazwyczaj wykonywana jest we współpracy z zespołem w studio nagraniowym, zwłaszcza z reżyserem i inżynierem dźwięku. Studia nagraniowe wyposażone są w specjalne kabiny, w których aktor głosowy czyta tekst. Bardzo ważna w tym zawodzie jest umiejętność słuchania oraz cierpliwość, gdyż nagrywanie materiału nieraz wymaga kilkakrotnych powtórzeń. Posiadając dobry sprzęt do nagrywania, można również pracować zdalnie w swoim domu w dogodnych dla siebie godzinach.

Żeby zwiększyć swoje szanse na angaż w tym zawodzie, warto budować i rozwijać swoje portfolio, brać udział w różnych przesłuchaniach i castingach, budować sieć kontaktów oraz nagrywać dema.

Aktorzy dubbingowi zazwyczaj pracują na podstawie umowy. Ich zarobki są kwestią indywidualną. Zależą one od rodzaju i charakteru wykonywanej pracy. Duże znaczenie ma tutaj również poziom umiejętności aktora głosowego, ilość jego nagrań, czy korzysta z pomocy agencji oraz jakie ma szanse na rynku. Najczęściej bierze się pod uwagę czas trwania nagrań oraz ilość użytych słów.

Studia na kierunku aktorskim
Są różne możliwości uzyskiwania wykształcenia aktorskiego. Najczęściej wybierane są wyższe szkoły aktorskie, na których zakres programowy jest znacznie szerszy niż w przypadku szkół policealnych. Jest to niewątpliwie najtrudniejsza droga. Aby dostać się do takiej szkoły trzeba mieć przede wszystkim talent oraz odpowiednie predyspozycje. Każda ze szkół ma swoją renomę oraz konkretne oczekiwania w stosunku do kandydata. Którą szkołę aktorską wybrać - wykształcenie Aktorstwo jest kierunkiem studiów, przygotowującym studentów do pracy w zawodzie aktora zarówno w teatrze, w filmie, jak i w reklamie. Studenci zapoznają się ze współczesną kulturą mediów, uczą się nowoczesnych technik aktorskich, organizowania projektów artystycznych, programów edukacyjnych, a także prowadzenia działalności estradowej. Plan studiów obejmuje zagadnienia z historii literatury, teatru, filozofii, kultury i sztuki, etyki, czy antropologii. Zajęcia na studiach aktorskich dotyczą również odpowiedniej wymowy, prawidłowego ustawiania aparatu głosowego, kreowania postaci, nauki śpiewania, występowania na scenie, współpracy z reżyserem, recytowania wierszy oraz prozy, a także ich interpretacji.

Poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach i ćwiczeniach praktycznych, studenci rozwijają swoją indywidualność artystyczną, zaangażowanie emocjonalne podczas odgrywania roli, pracę mimiką, ciałem, gestami, a także uczą się współpracy w zespole. Nauka kończy się obroną pracy magisterskiej oraz zaprezentowaniem roli w spektaklu dyplomowym. Podczas nauki na studiach aktorskich, aktor zdobywa doświadczenie, dopracowuje swój warsztat oraz nawiązuje kontakty, np. poznaje osoby z innych kierunków, takich jak produkcja teatralna i filmowa, czy reżyseria. Po ukończeniu szkoły ma większe szanse na angaż w branży artystycznej i rozrywkowej niż aktor amator, ponieważ od razu może starać się np. o pracę w teatrze. Niektórzy aktorzy już w trakcie studiów otrzymują wiele różnych ofert. Wybór szkoły aktorskiej - kto może zostać aktorem Osoby ubiegające się o miejsce w szkole aktorskiej muszą zdać maturę. Największą uwagę przywiązuje się do wyniku z języka polskiego, historii, a także języka obcego. Po zdaniu egzaminu maturalnego można złożyć dokumenty do wybranej przez siebie szkoły aktorskiej. Kolejnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna. Którą szkołę aktorską wybrać - rozmowa kwalifikacyjna Do egzaminów wstępnych do szkoły aktorskiej można przygotować się samodzielnie. Aby jednak zwiększyć swoje szanse, można skorzystać z usług różnych instytucji, osób, czy też innych miejsc, które są dostępne w Polsce, pomagającym kandydatom w przygotowaniu się do egzaminów na kierunek aktorski, czy też wokalno-aktorski.

Można również skorzystać z prywatnych korepetycji. Wiąże się to jednak z dużymi wydatkami finansowymi. Niektórzy chodzą na castingi, a poprzez statystowanie, czy odgrywanie ról epizodycznych nabywają umiejętności. O miejsce w szkole aktorskiej może się ubiegać każdy. Nie trzeba dużo wiedzieć na temat aktorstwa, wystarczy wiedza podstawowa. Ważne jest, aby mieć w sobie coś wyjątkowego, czym można się wyróżnić na tle grupy.

Egzaminy wstępne do wyższych szkół aktorskich przebiegają w dwóch etapach:
 1. Monologi, występy recytatorskie, czytanie prozy, wykonanie utworu wokalnego
 2. Zadania aktorskie

Jak przygotować się do egzaminów wstępnych do szkoły aktorskiej?
- Czytać dużo różnych tekstów. Warto dużo czytać, zwłaszcza teksty, które są oryginalne. Podczas egzaminu trzeba będzie wyrecytować wiersz oraz prozę, należy więc wybrać kilka bądź kilkanaście utworów lub ich fragmentów i nauczyć się ich na pamięć. Tematyka oraz style wybranych tekstów powinny być zróżnicowane i pochodzić z różnych epok. W zawodzie aktora znamienne jest, że cały czas trzeba przyswajać duże ilości różnych tekstów.
- Przygotować 3-4 piosenki. W przypadku ubiegania się o miejsce na wydziale wokalno-aktorskim powinno być ich więcej. Piosenki także muszą różnić się między sobą. Można wybrać np. piosenkę aktorską, musicalową, kabaretową, czy nawet ludową. Oczywiście ich słowa trzeba znać na pamięć. Warto mieć ze sobą podkład muzyczny lub nuty dla akompaniatora. W trakcie egzaminu komisja może poprosić kandydata, aby zanucił pewną zagraną melodię. Ma to na celu sprawdzenie, czy rozróżnia on tonację moll od dur. Aby przygotować się do tego etapu egzaminu, należy dużo śpiewać, ćwiczyć wyklaskiwanie rytmu, a także powtarzanie dźwięków. Może w tym pomóc gra na instrumencie lub aplikacja internetowa Virtual Piano.
- Przygotować się do zadań aktorskich zadawanych przez komisję. Mają one na celu sprawdzenie czynników takich jak: odwaga, wrażliwość, otwartość, wyobraźnia, gotowość do podejmowania działań, sprawność fizyczno-ruchową oraz radzenie sobie z tremą. Zadania aktorskie często polegają na zmianie sposobów mówienia danego tekstu, np. powiedzenia go jako kobieta lub mężczyzna, czy też powiedzenia go w sposób spokojny lub bardziej ekspresyjny. Podczas egzaminu wstępnego będą również zadania, w których trzeba będzie wyrazić coś poprzez ruch, gesty, czy mimikę twarzy nie używając przy tym żadnych słów.
- Ćwiczyć dykcję. Warto sprawdzić swoją dykcję u logopedy, nawet przy zapewnieniach osób z najbliższego otoczenia, że jest ona poprawna. Osoby te mogą nie być obiektywne. Jeśli logopeda stwierdzi jakieś wady wymowy, na pewno zada odpowiednie ćwiczenia, które pomogą w ich wyeliminowaniu. Przed wejściem na egzamin należy rozgrzać aparat mowy. Logopeda może podpowiedzieć, w jaki sposób trzeba to zrobić. Nawet w przypadku nieposiadania wady wymowy, należy wykonywać pewne ćwiczenia jak np. językołamacze, różne rozgrzewki, a przede wszystkim starać się mówić poprawnie i wyraźnie przez cały czas, pamiętając o tym, aby szeroko otwierać usta podczas mówienia. Warto ćwiczyć przed lustrem lub np. nagrywać się, aby samemu sprawdzić, nad czym trzeba jeszcze popracować. Podczas egzaminu komisja będzie zwracała uwagę na głos i dykcję kandydata oraz na to, czy ma on prawidłowy zgryz oraz wymowę.
- Ćwiczyć taniec. Podczas egzaminu komisja może poprosić kandydata o zatańczenie jakiegoś tańca, np. ludowego. Ważne jest, aby ćwiczyć pamięć motoryczną i mieć wyczucie rytmu. Przygotowując się do egzaminu, warto skorzystać z zajęć tanecznych.
- Dbać o swoją sprawność fizyczną. Należy pamiętać o odpowiedniej rozgrzewce przed ćwiczeniami. Podczas egzaminu komisja może poprosić o wykonanie np. mostku, gwiazdy, czy przewrotu. Warto więc dbać o swoją kondycję oraz ciało, aby czuć się dobrze na scenie, a także w swoim ciele.
- Pogłębiać wiedzę teoretyczną. Trzeba dużo czytać, zwłaszcza na temat swoich zainteresowań, którymi w tym przypadku powinny być: teatr, kultura i muzyka.

Oprócz powyższych czynników pomocne może być również:
- ćwiczenie pamięci
- branie udziału w przedstawieniach, przemówieniach, czy konkursach, w celu oswojenia się ze sceną, publicznością oraz stresem podczas występów. Można dołączyć np. do teatru amatorskiego, aby nauczyć się współpracy w grupie. Przygotowywanie spektaklu, praca nad zagraniem danej postaci, czy też współtworzenie scen, pomoże w nabraniu pewności siebie oraz w rozwijaniu swojej wyobraźni
- oglądanie występów teatralnych i operowych, aby uczyć się od tych, którzy tam występują oraz oswajać się z tym środowiskiem
- oglądanie nagradzanych filmów
- oglądanie bądź czytanie wywiadów z aktorami
- skorzystanie z konsultacji lub poradni, które są prowadzone dla kandydatów przez każdą szkołę aktorską. Warto też chodzić na dni otwarte.
- według Konstantego Stanisławowskiego należy czytać literaturę piękną, chodzić do teatru, muzeum, słuchać muzyki klasycznej, prowadzić dziennik, być opiekuńczym, prawdomównym, a także z otwartością i zaciekawieniem obserwować otaczający świat - zarówno naturę jak i ludzi.

Przygotowania do egzaminu aktorskiego warto rozpocząć jak najwcześniej. Ważne jest, by systematycznie ćwiczyć. Należy zadbać o to, aby na egzamin przyjść wyspanym. W sytuacji porażki nie trzeba się załamywać i zniechęcać, a po prostu nie poddawać się i próbować dalej. Wielu znakomitych aktorów kilkakrotnie próbowało dostać się do szkoły aktorskiej.

Zakwalifikowanie się do szkoły aktorskiej jest trudne z tego względu, że w Polsce jest ich mało, a miejsc niewiele. Co roku do każdej z nich próbuje się dostać nawet kilka tysięcy osób, z czego zakwalifikowanych zostaje 20-30 osób. Stąd mają one pewien prestiż, a w społeczeństwie utarło się przekonanie, że kończą je tylko najlepsi aktorzy.

Zdarza się, że powodem odrzucenia danego kandydata nie jest brak jego predyspozycji, a nieodpowiedni profil szkoły. W akademiach teatralnych przyszli aktorzy przygotowują się do wykonywania zawodu m. in. poprzez impostację głosu, interpretację tekstów, czy też zajęcia fizyczne. Kandydaci często nie wiążą swojej przyszłości z teatrem, lecz z grą w filmie, serialu, czy też reklamie. Takie osoby mogą uczyć się w szkole aktorskiej czy w akademii teatralnej, jednak tam najwięcej uwagi poświęca się osobom, które chcą występować na scenie.

Niezależnie od tego, którą szkołę kończą aktorzy, powodzenie w tym zawodzie zależy przede wszystkim od ich indywidualnej pracy. Studia pomagają aktorom w odnalezieniu swojej drogi. Mają oni okazję przekonać się, czy wolą np. występować w teatrze, czy grać w filmie. Aktor, który to wie, powinien rozwijać się w kierunku, w którym dobrze się czuje.

Szkoły aktorskie i filmowe
Wielu młodych ludzi coraz częściej decyduje się na naukę w szkole filmowej. Szkoły filmowe uczą nie tylko aktorstwa, ale też innych profesji, które nie są bezpośrednio związane z pracą na ekranie. W szkołach tych studenci nabywają umiejętności, które są niezbędne w pracy przy filmie. Warto sprawdzić, jakie dziedziny sztuki filmowej oferują konkretne szkoły, ponieważ każda z nich posiada inną ofertę, np. edukacja w kierunku scenopisarstwa może być dostępna w jednej szkole, w drugiej zaś nie.

Do najpopularniejszych kierunków w szkole filmowej należą:
 1. Kierunek aktorski, na którym można nauczyć się pracy ze światłem i przed kamerą, przedstawiania monologu, korzystania z prawidłowej emisji głosu, improwizacji, wykorzystywania umiejętności tanecznych oraz ruchowych, a także przygotowywania się do udziału w castingach. Studiowanie tego kierunku wymaga kreatywności, samodzielności, odwagi i determinacji.
 2. Kierunek reżyserski, na którym można nauczyć się zarządzania aktorami i innymi członkami zespołu zaangażowanego w realizację produkcji oraz tego, w jaki sposób ich inspirować oraz stawiać wymagania, by koncepcja artystyczna została zrealizowana. Kierunek ten obejmuje koncepcje wizualne filmu, analizę filmową, formatowanie scenariusza, wykorzystanie scenografii i kostiumów, a także realizowanie etiud zbiorowych.
 3. Kierunek operatorski, na którym można nauczyć się obsługi nowoczesnego sprzętu filmowego, wykonywania zdjęć obiektom będącym w ruchu, wykorzystania światła w plenerze i w studio, a także energicznych ruchów kamerą takich jak najazd czy odjazd, czyli tzw. szwenkowania. Po ukończeniu studiów absolwent może pracować jako operator w branży audiowizualnej. Może tworzyć komercyjne formy filmowe, telewizyjne, reklamowe oraz dokumentalne.

W Polskich szkołach filmowych studenci uczą się m.in. podstaw teoretycznych, które pozwalają na zrozumienie funkcjonowania branży filmowej. Prowadzone są także zajęcia z nowoczesnych technologii filmowych, historii i języka filmu, a także z fotografii czy estetyki.

Program nauczania na kierunku aktorskim obejmuje m.in.:

- Historię teatru i dramatu
- Historię filmu
- Interpretację wiersza, prozy oraz piosenki
- Technikę mowy
- Impostację
- Formy i style ruchu scenicznego
- Pracę nad rolą
- Rolę klasyczną i współczesną
- Improwizację aktorską
- Sceny dialogowe
- Sceny klasyczne i współczesne
- Szermierkę sceniczną
- Umuzykalnienie
- Filmowanie aktora
- Dubbing
- Zajęcia Rytmiczne
- Step
- Zajęcia z yogi

Kierunkami pokrewnymi do aktorstwa są:

- reżyseria
- reżyseria filmowa i telewizyjna
- scenografia
- produkcja teatralna i organizacja widowisk
- organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
- realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
- montaż filmowy
- filmoznawstwo i kultura mediów
- filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
- film i sztuki audiowizualne
- film animowany i efekty specjalne
- sztuki sceniczne
- technologia teatru lalek
- wiedza o teatrze
- antropologia literatury, teatru i filmu
- wokalistyka
- taniec

Aktorstwa oraz kierunków związanych z filmem uczą następujące szkoły w Polsce:
- Sfilmowani - Profesjonalna Szkoła Filmowa w Warszawie
- Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (PWSFTviT)
- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
- Warszawska Szkoła Filmowa
- AMA Film Academy w Warszawie i Krakowie
- Akademia Sztuk Scenicznych PAPA w Poznaniu
- Państwowe Studium Wokalno-Aktorskie im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
- Niepubliczne szkoły aktorskie w Krakowie
- Akademia Filmu i Telewizji w Warszawie (AFIT)
- Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
- Gdyńska Szkoła Filmowa
- Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Uniwersytet Opolski
- Wajda School

Ponadto:
- Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
- Policealne Studium Aktorskie w Olsztynie
- Wydziały wokalno-aktorskie w Akademiach Muzycznych

Sfilmowani - Profesjonalna Szkoła Filmowa w Warszawie Szkoła ta oferuje:
 1. kurs aktorski. Mogą w nim uczestniczyć osoby od 16 roku życia. Obejmuje zajęcia zaawansowane takie jak:
  - budowanie roli, współpraca z reżyserem, operatorem oraz partnerem, praca z kamerą, improwizacje, monologi, dykcja i artykulacja, praca nad głosem, ruch sceniczny, poruszanie się w przestrzeni sceny oraz planu zdjęciowego. Uczestnicy biorą czynny udział we wszystkich etapach przygotowania sceny aktorskiej. Po dokonaniu wyboru scen oraz dobraniu się grupy bądź pary, przygotowują się do nich pod okiem Jakuba Kamieńskiego oraz gości specjalnych. Każda scena zostaje nakręcona w końcowej fazie kursu. Zajęcia dotyczące planu zdjęciowego są realizowane w plenerze lub w innym miejscu, w którym możliwe jest nagranie materiału filmowego. Sebastian Fabijański prowadzi elementarne zadania aktorskie.
  - Zajęcia z prozy zaś, prowadzone są przez Arkadiusza Detmera i kończą się profesjonalnym nagraniem przygotowanego przez uczestników monologu.
  - Zajęcia castingowe z Małgorzatą Adamską oraz Joanną Ślesicką. W trakcie tych zajęć uczestnicy nagrywają swoją wizytówkę, którą później będą mogli wykorzystać, starając się o angaż. Nazwiska najlepszych uczestników wpisywane są do bazy castingowej.
  - Zajęcia anglojęzyczne prowadzi Darren Bransford. Uczestnikom planującym aplikację do angielskich szkół aktorskich, pomaga on w przygotowaniu monologu w języku angielskim.

  Każdy z kursantów tworzy więc swoje profesjonalne portfolio, które zawiera nagranie sceny aktorskiej, monologu, wizytówki video, sceny w języku angielskim, a także profesjonalne zdjęcia. Kurs kończy się wyświetleniem własnej premiery etiudy w kinie. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia kursu. Kurs odbywa się w trybie weekendowym, a czas jego trwania wynosi 14 weekendów (po 6 godzin dziennie). Wiele osób po ukończeniu tego kursu otrzymało role w znanych produkcjach filmowych oraz serialach.
 2. Warsztaty aktorskie. Prowadzone są przez Sebastiana Fabijańskiego, Igora Kowalunasa oraz Jakuba Kamieńskiego. Warsztaty obejmują 12 godzin zajęć, które realizowane są w trakcie trwania jednego weekendu. Kończą się profesjonalną sesją zdjęciową, a każdy z uczestników otrzymuje własne portfolio.
 3. Obóz aktorski. Czas jego trwania wynosi 10 dni. Uczestnicy biorą udział w zajęciach takich jak: elementarne zadania aktorskie, improwizacja, praca z kamerą, ruch sceniczny, zajęcia plenerowe oraz casting. Każdy z uczestników bierze udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, nagra swoją wizytówkę oraz monologi.
 4. Kurs improwizacji. Jest skierowany do osób, które ukończyły 16 lat, planujących karierę w branży rozrywkowej, np. w stand-upie, czy kabarecie, ale też dla tych, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności personalne, będą występować publicznie, czy też prowadzić kanał w social mediach. Obóz sprzyja rozwijaniu swojego potencjału, intuicji oraz doskonaleniu warsztatu poprzez udział w zaawansowanych zajęciach takich jak: praca z kamerą oraz z mikrofonem, ruch sceniczny, świadomość ciała, dykcja i artykulacja, sztuka improwizacji, sceny improwizowane, monologi, praca w grupie, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, czy poruszanie się w social mediach. Umiejętności nabyte w czasie trwania obozu, można wykorzystać np. na scenie, w biznesie, czy też w codziennym życiu. Należą do nich m. in.: spontaniczność, kreatywność, wrażliwość, komunikacja, opanowanie stresu, elastyczność, inteligencja emocjonalna, zespołowość, czy budowanie relacji. Zajęcia dotyczące improwizacji stosowanej widnieją w programach studiów uniwersytetów, które określane są mianem prestiżowych, np. Stanford, Uniwersytet Kalifornijski (UCLA), czy Massachusetts Institute of Technology (MIT). Prowadzone są również na kierunkach MBA dla przyszłych liderów. Łączą one interaktywną formułę zajęć z rozwijaniem kompetencji miękkich, np. pewności siebie, błyskotliwości, czy uważności. Korzystają z nich pracownicy firm takich jak Microsoft, Pixar, czy Google. W trakcie trwania obozu uczestnicy przygotowują własne portfolio, które zawiera nagranie występu, monologu, wizytówki, a także profesjonalne zdjęcia. Obóz kończy się pokazem, który będzie zarejestrowany, zmontowany oraz udostępniony szerszej publiczności. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia kursu improwizacji. Kurs jest prowadzony w soboty i niedziele po 6 godzin dziennie.


Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Dawniej szkoła ta nosiła nazwę: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego. Została ona założona w 1946 r. Od 01.10.2017 r. obowiązuje obecna nazwa. Wydział Aktorski tej szkoły utworzony został w 1979 r. Obecnie jego dziekanem jest Krzysztof Globisz. Na Wydziale Reżyserii rolę dziekana pełni Mikołaj Grabowski.

Wielu aktorów, którzy ukończyli tę szkołę, zalicza się do grona najwybitniejszych twórców polskiego teatru. Należą do nich m. in. Gustaw Holoubek, Kalina Jędrusik, Anna Seniuk, Zbigniew Cybulski, Jan Nowicki, Jerzy Trela, Jerzy Stuhr i wielu innych.

Na Wydziale Aktorskim do wyboru są dwie specjalizacje:
- Aktorstwo dramatyczne
- Specjalność wokalno-aktorska

Czas trwania nauki wynosi 9 semestrów.

Krakowska AST ma dwa oddziały:
 1. We Wrocławiu - w tym oddziale są do wyboru dwa Wydziały: Aktorski oraz Lalkarski
 2. W Bytomiu - w tym oddziale jest Wydział Teatru Tańca

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (PWSFTviT)

Szkoła filmowa w Łodzi należy do grona najstarszych szkół filmowych w Europie. Szkoła ta oferuje studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Posiada cztery wydziały:
 1. Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej - w ramach tego wydziału prowadzony jest kierunek: Reżyseria. Specjalizacje do wyboru na tym kierunku, to: Reżyseria Filmowa i Telewizyjna, Scenopisarstwo, Montaż Filmowy.
 2. Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej - na tym wydziale prowadzony jest kierunek: Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii. W ramach tego kierunku dostępne są następujące specjalizacje: Sztuka Operatorska, Fotografia, Film Animowany i Efekty Specjalne.
 3. Wydział Aktorski - wydział ten prowadzi kierunek: Aktorstwo
 4. Wydział Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej - w ramach tego wydziału prowadzony jest kierunek: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, który jest również dostępny w formie podyplomowej oraz w trybie zaocznym.

PWSFTviT oferuje również studia doktoranckie z zakresu sztuk teatralnych i sztuk filmowych.

Poprzez produkcję filmów szkolnych, szkoła wspiera niemal 300 projektów rocznie. Podczas nauki studenci zdobywają wiedzę teoretyczną na temat swojego przyszłego zawodu. Biorą udział w zajęciach praktycznych oraz warsztatach. Szkoła pozwala również na współpracę międzywydziałową.

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą prowadzone w PWSFTivT zajmuje się promocją studentów zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Współpracuje również z zagranicznymi instytucjami oraz uczelniami, a także bierze udział w organizacji festiwali.

Wykładowcami w szkole filmowej w Łodzi są m.in.: Tomasz Edelman, Robert Gliński, Gabriela Muskała, Jan Jakub Kolski.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Akademia ta posiada następujące wydziały:
 1. Wydział Aktorski, na którym można studiować aktorstwo lub aktorstwo teatru muzycznego
 2. Wydział Reżyserii
 3. Wydział Wiedzy o Teatrze - w procesie rekrutacji są brane pod uwagę wyniki z egzaminów maturalnych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu dodatkowego, takiego jak: historia, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna.
 4. Wydział Sztuki Lalkarskiej w oddziale w Białymstoku - jest to specjalność dla kierunku aktorstwo.

Warszawska Szkoła Filmowa

Warszawska Szkoła Filmowa została założona przez Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindę. Zajęcia prowadzą m.in. Krzysztof Zanussi, Jan Kidawa - Błoński, czy Piotr Zelt. Szkoła widnieje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych. Oferuje ona następujące kierunki studiów:
 1. Kierunek reżyserski - są to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Ten kierunek można również studiować podyplomowo. Przygotowuje on studentów do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Zajęcia odbywają się na planie filmowym, dzięki czemu studenci zapoznają się ze specyfiką pracy reżysera. Nauka opiera się na ćwiczeniach oraz na przedstawianiu etiud filmowych. Na zakończenie roku studenci realizują filmy zaliczeniowe.
 2. Aktorstwo - są to 3-letnie studia licencjackie. Nauka polega na realizacji zadań opartych na współczesnych scenariuszach filmowych oraz telewizyjnych. Studenci uczą się również interpretacji wiersza i prozy, ruchu scenicznego, prawidłowej dykcji i impostacji. Na tym kierunku szkoła oferuje unikatowe zajęcia takie jak: pantomima, jazda konna, szermierka historyczna, czy podstawy sztuki kaskaderskiej. Zajęcia odbywają się zarówno na prawdziwym jak i wirtualnym planie filmowym.
 3. Fotografia
 4. Tworzenie gier komputerowych
 5. Kierunek operatorski
 6. Kierunek reżysersko-operatorski
 7. Filmoznawstwo praktyczne
 8. Montaż
 9. Produkcja - kierunek można studiować w trybie dziennym lub podyplomowo
 10. Scenopisarstwo - kierunek ten można studiować podyplomowo

Dla nauczycieli szkoła oferuje kurs montażu i stART.

Przy szkole działa również Liceum Filmowe, które posiada oddziały dwujęzyczne oraz Filmowe Studium Policealne, oferujące kierunek aktorski lub filmowy. Specjalizacjami możliwymi do wyboru są: reżyseria, montaż, sztuka operatorska oraz produkcja filmowa.

AMA Film Academy w Warszawie i Krakowie

Jest to szkoła filmowa, której założycielem jest Piotr Lenar. Jest on autorem zdjęć filmowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Posiada bogaty dorobek artystyczny oraz wieloletnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy w szkołach filmowych. Mottem AMA Film Academy jest powołanie i zawód, zrozumienie celu i zdobycie praktycznych umiejętności.

Program nauczania dostosowywany jest do zmieniających się trendów związanych z kinematografią. W miarę rozwoju technologii filmowych ulega on aktualizacjom. Obejmuje m. in. scenopisarstwo, reżyserię, sztukę operatorską, grę aktorską, produkcję filmową, realizację dźwięku, postprodukcję obrazu, realizację obrazu, a także dziennikarstwo multimedialne.

AMA Film Academy oferuje stałe kierunki studiów, kilkudniowe warsztaty oraz master class.

Do kierunków stacjonarnych należą:

- Kierunek filmowy - jest to podstawowy kurs kompleksowej realizacji filmowej z zakresu reżyserii i sztuki operatorskiej. Nauka na tym kierunku trwa 1 rok.
- Kierunek operatorski - jest to dzienny kurs sztuki operatorskiej, który przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego, czy też do kontynuowania studiów w tym kierunku. Czas trwania nauki wynosi 2 lata.
- Montaż i color grading - jest to kompleksowy kurs z zakresu postprodukcji obrazu, który obejmuje montaż filmowy oraz korekcję barwną z elementami efektów cyfrowych VFX. Czas trwania nauki wynosi 2 lata.
- Reżyseria - jest to dzienny kurs, który przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora filmowego, czy też do kontynuowania studiów w tym kierunku. Czas trwania nauki wynosi 2 lata.
- Kierunek Aktorski - jest to kurs wzorowany na programach Camera Acting, który przygotowuje do samodzielnej pracy aktorskiej, czy też do kontynuowania studiów w tym kierunku. Czas trwania nauki wynosi 2 lata.
- Realizacja dźwięku - jest to kurs, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z realizacją dźwięku i muzyki w filmach, grach, telewizji, reklamie oraz w multimediach. Czas trwania nauki wynosi 2 lata.
- Filmmaking basic course - international film study in english - jest to kurs, który pozwala na zdobycie doświadczenia we wszystkich dziedzinach tworzenia filmów, np. w pisaniu scenariuszy, reżyserii, produkcji, montażu, pracy z kamerą i oświetleniem. Kurs ten przygotowuje do samodzielnej pracy reżysera, czy też do kontynuowania studiów filmowych. Jest on prowadzony w języku angielskim.

Do kierunków niestacjonarnych należą:

- Realizacja dźwięku w filmie i grach - kurs ten obejmuje wszystkie zagadnienia związane z realizacją dźwięku i muzyki w filmach, telewizji, reklamie i w multimediach. Czas trwania nauki wynosi 2 lata.
- Reżyseria filmowa - jest to kurs, który całościowo obejmuje zagadnienia z zakresu realizacji filmowej w dziedzinie reżyserii. Koncentruje się na praktycznym podejściu do filmu i nauce tego zawodu. Czas trwania nauki wynosi 2 lata.
- Kierunek operatorski - jest to kurs sztuki operatorskiej. Do wyboru są poziomy: podstawowy, średni oraz zaawansowany. Czas trwania nauki wynosi 2 lata.
- Postprodukcja - kurs ten polega na nauce postprodukcji obrazu, montażu filmowego, efektów cyfrowych VFX, a także animacji 3D. W pierwszym semestrze prowadzone są zajęcia z nauki wspólnej elementów języka filmowego, analizy filmowej, technologii obrazu i dźwięku, konstrukcji dzieła filmowego, a także podstaw wszystkich dziedzin związanych z postprodukcją obrazu w filmie. Od drugiego semestru realizowane są specjalistyczne zajęcia praktyczne w wybranej specjalizacji. Czas trwania nauki wynosi 2 lata.
- Aktorstwo filmowe - jest to kurs, który obejmuje takie zagadnienia, jak: praca z kamerą, specyfika pracy na planie zdjęciowym, współpraca z reżyserem i operatorem. Czas trwania nauki wynosi 2 lata.
- Podyplomowy kierunek operatorski - jest to kurs na poziomie zaawansowanym, który przygotowuje do samodzielnej pracy operatorskiej, czy też do kontynuowania studiów filmowych.

Wśród wykładowców AMA Film Academy są doświadczeni reżyserowie, operatorzy, aktorzy, scenarzyści, scenografowie, producenci filmowi dźwiękowcy, montażyści, specjaliści w dziedzinie postprodukcji obrazu, teoretycy filmu i sztuki, specjaliści od oświetlenia, technolodzy i technicy filmowi, a także asystenci filmowi.

Akademia Sztuk Scenicznych PAPA w Poznaniu

Akademia ta prowadzi kursy aktorskie i reżyserskie, warsztaty teatralne oraz wokalne, a także zajmuje się przygotowywaniem spektakli. Nie tylko uczestniczy w różnych festiwalach, ale też samodzielnie je organizuje. Pomaga również kandydatom do szkół aktorskich w przygotowaniu się do egzaminów wstępnych do wyższych szkół. Wielu absolwentom tej Akademii udało się ukończyć szkoły aktorskie, znaleźć pracę filmie lub w tatrze zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Państwowe Studium Wokalno-Aktorskie im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Jest to uczelnia, która od ponad 50 lat kształci swoich adeptów w zakresie śpiewu, tańca oraz aktorstwa. Studium przygotowuje adeptów do grania w teatrach muzycznych i musicalach. Słuchacze często mają okazję występowania w Teatrze Muzycznym, grając w spektaklach repertuarowych tego Teatru. Biorą również udział w koncertach, spektaklach, a także wydarzeniach artystycznych, które przygotowuje szkoła.

Od początku działalności Studium Wokalno-Aktorskiego, absolwenci brali czynny udział w tworzeniu zespołu Teatru Muzycznego, a także występowali w innych popularnych teatrach w Polsce, nie tylko muzycznych.

Do znanych absolwentów tego Studium należą m. in. Izabela Trojanowska, Grażyna Brodzińska, czy Tomasz Zientek.

Nauka w Studium Wokalno-Aktorskim w Gdyni trwa 3 lata. Dodatkowo słuchacze mają pół roku na przygotowanie recitali oraz obronę dyplomów aktorskich. Czas trwania edukacji w Studium wynosi więc 3,5 roku.

O dostaniu się do Studium decydują następujące kryteria:
- słuch muzyczny oraz głos
- poczucie rytmu oraz predyspozycje taneczne
- zdolności aktorskie
- sprawność fizyczna

Do zajęć prowadzonych w Studium Wokalno-Aktorskim należą m.in.:
- rytmika
- lekcje klasyki
- taniec współczesny
- taniec charakterystyczny
- step
- kształcenie słuchu
- śpiew
- piosenka aktorska i jazzowa
- zespół wokalny
- dykcja
- aktorstwo
- wiersz i proza
- podstawy charakteryzacji

Osoby, które chcą mieć tytuł licencjata lub magistra, mogą kontynuować naukę na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku: Zarządzanie instytucjami artystycznymi na specjalizacji scenicznej. Warunkiem dostania się na tę specjalizację jest zostanie studentem Studium Wokalno-Aktorskiego.

Niepubliczne szkoły aktorskie w Krakowie

Edukacja artystyczna jest bardzo kosztowna, stąd niepublicznych szkół aktorskich w Krakowie jest niewiele. Same lekcje śpiewu generują wysokie wydatki. Programy nauczania w prywatnych szkołach obejmują znacznie szerszy zakres. Ilość godzin w szkole prywatnej jest mniejsza niż w przypadku państwowej szkoły aktorskiej. Nie kładzie się w nich tak dużego nacisku na to, by adept stał się zawodowym aktorem. Program nauczania obejmuje dziedziny, które po ukończeniu studiów mogą być alternatywą w przypadku zmiany planów związanych z wyborem zawodu. Jest to dobra oferta dla osób, które nie wiążą swojej przyszłości wyłącznie z występami na scenie, w filmie, czy reklamie. Szkoły te przygotowują do prowadzenia prezentacji, wystąpień publicznych, czy udziału w castingach.

Do najstarszych prywatnych szkół aktorskich w Krakowie zalicza się:
- L’art
- Spot
- Szkołę Wokalno-Aktorską (SWA)

Szkoły te Powstały na początku lat 90-tych XX wieku. Figurują w ewidencji Ministerstwa i Kultury Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nimi sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej. Szkoły L’art oraz Spot przygotowują studentów do wykonywania zawodu aktora dramatycznego. Obie te szkoły w sposób aktywny prowadzą działalność kulturalną w postaci prezentacji przygotowywanych spektakli. Szkoła Wokalno-Aktorska zaś koncentruje się na edukacji w kierunku aktora scen muzycznych. Co miesiąc organizuje koncerty wokalne dla mieszkańców Krakowa.

Akademia Filmu i Telewizji w Warszawie (AFIT) Jest to szkoła dwuletnia, która oferuje zarówno studia dzienne, jak i zaoczne. W szkole tej można podjąć naukę na dwóch kierunkach:
 1. Film - program studiów na tym kierunku obejmuje m.in. scenopisarstwo, podstawy reżyserii filmowej, technikę zdjęciową oraz realizację telewizyjną. Studenci drugiego roku mają do wyboru następujące specjalizacje: organizacja produkcji, reżyseria, scenopisarstwo, sztuka operatorska oraz montaż.
 2. Realizacja dźwięku - program studiów na tym kierunku obejmuje m.in. kształcenie słuchu muzycznego, montaż dźwięku, podstawy kompozycji muzyki elektronicznej, a także obsługę komputera w nagraniach dźwiękowych. Nauka prowadzona jest w oparciu o autorskie programy wykładowców. Studenci mają możliwość uczestnictwa w szkolnej grupie realizacyjnej. Grupa ta zajmuje się przygotowywaniem programów telewizyjnych oraz relacji z imprez kulturalnych.

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

Na wydziale tym prowadzone są studia na kierunkach:
 1. Reżyseria - studia stacjonarne I i II stopnia
 2. Reżyseria - studia jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym
 3. Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej - studia w trybie stacjonarnym I i II stopnia, a także w trybie niestacjonarnym
 4. Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia - studia jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym
Edukacja oparta jest o standardy wyznaczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia korzysta z modelu szkoły mistrzowskiej.

W ramach Wydziału funkcjonują trzy zakłady:

- Zakład Realizacji Obrazu Telewizyjno - Filmowego i Fotografii
- Zakład Reżyserii Filmowo - Telewizyjnej
- Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej.

Wydział Radia i Telewizji prowadzi współpracę z telewizjami polskimi, a także z innymi szkołami o profilu artystycznym.

Wykładowcami na tym Wydziale są m. in. Jerzy Stuhr, Krzysztof Zanussi, Magdalena Piekorz, Marcin Koszałek.

Gdyńska Szkoła Filmowa

Na Wydziale Reżyserii tej szkoły studenci uczą się tworzyć filmy fabularne oraz dokumentalne. Zajęcia prowadzone są głównie w formie praktycznej, wykłady teoretyczne zaś pełnią funkcję uzupełniającą. Program tych studiów obejmuje m.in.:
- reżyserię filmu dokumentalnego
- reżyserię filmu fabularnego
- montaż filmu dokumentalnego
- montaż filmu fabularnego
- dźwięk i muzykę w filmie
- pracę z aktorem

Na tych studiach studenci realizują po dwa filmy dokumentalne oraz fabularne.

Do wykładowców tej szkoły należą m. in.: Paweł Huelle, Robert Gliński, Sławomir Fabicki.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Szkoła ta prowadzi studia w kierunku:

- Filmu i fotografii. - Reżyserii - Sztuki operatorskiej

Nauka odbywa się na odpłatnych jednolitych studiach magisterskich w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej tego Uniwersytetu prowadzony jest kierunek: Filmoznawstwo i kultura mediów.

W oddziale w Kaliszu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytet prowadzi studia z zakresu Multimediów, intermediów i fotografii. Studia te przygotowują studentów do pracy w zawodzie grafika komputerowego, artysty multimediów i intermediów, fotografii, a także edytora obrazu foto i video.

Uniwersytet Opolski

Na Wydziale Nauk Społecznych tego Uniwersytetu, prowadzony jest kierunek: Wiedza o teatrze i filmie.

Wajda School

Założycielami tej szkoły są Andrzej Wajda i Wojciech Marczewski. Szkoła istnieje od 2001 roku. Posiada patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Studenci uczą się poprzez współpracę międzypokoleniową oraz pracę w grupie. Przy szkole działa Wajda Studio. Szkoła oferuje słuchaczom następujące programy:
- dokumentalny - program ten koncentruje się na rozwoju filmów, a także produkcji 3 filmów każdego uczestnika scenariuszowy - program ten zapewnia słuchaczom udział w warsztatach, które prowadzone są przez wybitnych filmowców polskich i zagranicznych. Ponadto uczestnicy opracowują własne scenariusze.
- fabularny - w ramach tego programu słuchacze mogą zrealizować dwie etiudy scenariuszowe. Program obejmuje zajęcia praktyczne, a także indywidualne.
- dla aktywnych producentów - jest to program przeznaczony dla producentów wykonawczych, kierowników produkcji, dystrybutorów, osób, zajmujących się PR oraz osób, które posiadają doświadczenie w branży.

Wykładowcami w tej szkole są m. in. Agnieszka Holland, Joanna Krauze, Sławomir Fabicki.

Zagraniczne szkoły aktorskie

Z uwagi na małą ilość miejsc w polskich szkołach aktorskich oraz konieczność podejmowania wielokrotnych prób dostania się do nich, wielu młodych aktorów coraz częściej decyduje się na spróbowanie swoich sił za granicą. Atrakcyjne są dla nich Stany Zjednoczone ze względu na dużą ilość Oscarów oraz Hollywood, Indie będące krajem Bollywood, czy Anglia, z której pochodził Szekspir. W tych krajach konkurencja w zawodzie aktora jest największa. Osiągnięcie w nich sukcesu wymaga talentu, nauki aktorstwa na najwyższym poziomie, a przede wszystkim bardzo ciężkiej pracy.

Do najlepszych zagranicznych szkół aktorskich należą:

- Juillard School w Nowym Jorku
- Yale School of Drama w Nowym Jorku
- The Actor's Studio w Nowym Jorku
- DePaul University w Chicago
- Carnegie Mellon School w Pittsburgu
- Central School of Speech and Drama w Londynie
- Italia Conti Academy of Theatre Arts w Londynie
- Guildhall School of Music and Drama w Londynie
- Royal Academy of Dramatic Art w Londynie
- London Academy of Music and Dramatic Art w Londynie
- Mount View Academy of Theatre Arts w Londynie
- Royal Welsh College of Music and Drama w Cardiff
- Bristol OLD VIC Theatre School w Bristolu
- Oxford School of Drama w Woodstock
- Royal Conservatoire of Scotland w Glasgow
- National School of Drama w New Delhi

Jak wspomniano na początku tego artykułu, pierwszym teatrem był teatr grecki. Drugim zaś teatrem, który powstał, był teatr The Globe w Londynie. Wielka Brytania słynie z najlepszych szkół aktorskich na świecie. Studia na kierunku aktorskim w Anglii oparte są na tradycjach, które mają swój początek w czasach Szekspira. Studiowanie w brytyjskich szkołach aktorskich jest marzeniem wielu tysięcy osób na całym świecie.

Jedną z angielskich tradycji, dotyczącej nauki aktorstwa, jest to, że każdy uniwersytet ma swojej ofercie kierunki o profilu artystycznym. Co więcej, brytyjskie uniwersytety mają bardzo wysoki budżet, dzięki któremu zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny z wykorzystaniem dobrej jakości sprzętu. Nie brakuje również środków na zakup materiałów, czy kostiumów. Planując aplikowanie do brytyjskich szkół aktorskich, należy wziąć pod uwagę wysokie koszty związane z opłatami za naukę.

W Anglii istnieje specjalny portal, który służy do aplikacji na studia (UCAS). Szkoły aktorskie zwykle nie przyjmują podań złożonych przy jego pomocy. Rekrutacja polega zwykle na rozmowie kwalifikacyjnej oraz przedstawieniu portfolio. Można aplikować na kierunki aktorskie takie jak: drama, acting czy performing art. Jest też bogata oferta kierunków teatralnych jak np.: Opera-Making and Writing, Stage Management Pathway czy też Music Therapy. Uniwersytety angielskie mają również w ofercie Joint Studies, czyli łączone kierunki, np. Musical Theatre and Drama, Scriptwriting and Drama, Music Productions and Performance, czy English and Theatre Arts.

Perspektywy pracy po ukończeniu szkoły aktorskiej
Po ukończeniu studiów aktorskich można pracować w:
- teatrze
- telewizji
- filmie
- serialu
- reklamie
- dubbingu
- radiu
- na uczelniach aktorskich jako wykładowca
- domu kultury na stanowisku instruktora.

Aktorzy, którzy ukończyli studia na kierunku aktorskim, są przygotowani do:

brania udziału w programach edukacyjnych i projektach artystycznych występowania na scenie absolwenci, którzy ukończyli specjalizację nauczycielską, mogą podjąć pracę pedagogiczną pracy jako animatorzy i organizatorzy życia teatralnego w placówkach wychowawczych i kulturalnych.

Jerzy Stuhr, rektor i pedagog krakowskiej PWST, reżyser i wybitny aktor, powiedział kiedyś, że “aktorstwo to nic innego jak umiejętność zapamiętywania w sobie pewnych stanów nerwowych i odtwarzania ich na zawołanie”.

Ile zarabia aktor?
Wynagrodzenia aktorów są bardzo zróżnicowane i zależą od różnych czynników:
- Poziom popularności - aktorzy popularni, którzy cieszą się sympatią wśród widzów, zarabiają więcej, ponieważ dzięki nim rośnie zainteresowanie danym filmem. Stawki znanych aktorów mogą wynosić nawet 12 000 zł. Rodzaj produkcji - aktorzy pracujący w telewizji otrzymują wyższe wynagrodzenie niż aktorzy występujący w teatrze. Jest to spowodowane tym, że zyski z filmów są wyższe niż ze spektakli teatralnych. W Polsce aktorzy najwięcej zarabiają, grając w reklamach. Zarobki sławnego aktora, który gra w reklamie, mogą sięgać nawet więcej niż milion złotych rocznie. Taki aktor otrzymuje wynagrodzenie nie tylko za udział w nagraniach, ale też za prawo do wizerunku. W reklamie stawki dla aktorów wynoszą od 10 000 do 100 000 zł. miesięcznie.
- Ilość dni spędzonych na planie zdjęciowym - za każdy dzień pracy na planie zdjęciowym aktor otrzymuje wynagrodzenie. To ile zarobi w perspektywie miesiąca, zależy od tego, ile dni przepracuje. Zdjęcia na planie zazwyczaj trwają kilka dni. W przypadku seriali czas ten wynosi około 15 dni w miesiącu.
- Staż pracy - aktorzy z dużym doświadczeniem i wieloletnim stażem otrzymują większe stawki niż aktorzy początkujący. Zarobki początkujących aktorów wynoszą od 1 500 do 2 000 zł. brutto. Zdarza się, że takie kwoty otrzymują również doświadczeni aktorzy, którzy są zatrudnieni na etacie. Mają oni jednak jeszcze inne źródła dochodów. W teatrach prywatnych zarobki aktorów mieszczą się w przedziale od 5 000 do 6 000 zł.
- Ukończenie szkoły aktorskiej - aktorzy, którzy ukończyli szkołę aktorską, mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż aktorzy amatorzy. Studenci grający w etiudach studenckich zarabiają od 200 do 700 zł za dzień na planie zdjęciowym, przy czym stawiane im wymagania w małym stopniu odbiegają od wymagań dla zawodowych aktorów. W przypadku statystów, zarobki wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset zł. za jeden dzień zdjęciowy. Aktorzy telewizyjni, którzy nie ukończyli szkoły aktorskiej, zarabiają około 1000 zł. za jeden dzień nagrań. Sławni aktorzy zaś otrzymują od 5 000 do 7 000 zł za dzień zdjęciowy.
PAAS © Copyright 2020 | Polityka prywatności