Egzaminy do szkół aktorskich są kontrowersyjne i owiane sławą. Wiele plotek krąży wokół nich, ale w tym poradniku spróbujemy odsłonić trochę tajemnic. Autor użył doświadczeń egzaminacyjnych kilkudziesięciu osób oraz opinii egzaminatorów z różnych szkół, z którymi miała przyjemność współpracować przez ostatnie 10 lat. Jeśli będziesz zdawał egzamin po raz pierwszy, wiedza zawarta w tym artykule może zaoszczędzić ci sporo czasu i stresu. Jeśli już zdawałeś kilka razy, to niektóre uwagi mogą pomóc ci zdać sobie sprawę, dlaczego nie udało ci się wcześniej i nad czym powinieneś dalej pracować.

Poznaj Listę Polskich Szkół Aktorskich

1. Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie ma wydział aktorski oraz filię we Wrocławiu, gdzie można studiować aktorstwo i lalkarstwo.
2. Filia Akademii Sztuk Teatralnych w Bytomiu, która oferowała wydział teatru tańca, jest obecnie w trakcie likwidacji.
3. Akademia Teatralna w Warszawie umożliwia zdobycie dyplomu z aktorstwa i aktorstwa teatru muzycznego, oraz posiada wydział lalkarski w Białymstoku, gdzie studiuje się sztukę lalkarską.
4. PWSFTviT w Łodzi (Szkoła Filmowa) oferuje kierunek aktorstwa.
5. Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskie w Gdyni oraz Policealne Studium Aktorskie w Olsztynie to kolejne polskie placówki oferujące kształcenie aktorskie.


Wszystkie wymienione wyżej szkoły teatralne wymagają zdania egzaminów wstępnych, jednak każda szkoła ma swoje indywidualne wymagania i różne etapy rekrutacji. Warunki rekrutacji i szczegóły egzaminów można znaleźć na stronach internetowych tych szkół (odnośniki są wymienione w liście powyżej).

Jak Przebiega Taki Egzamin Aktorski?

Wszystkie szkoły teatralne przeprowadzają egzamin wstępny w kilku etapach, zazwyczaj trzy. W pierwszym etapie biorą udział wszyscy, którzy poprawnie i na czas złożyli wymagane dokumenty oraz zarejestrowali się online. Wtedy otrzymują informacje o terminie, miejscu i godzinie swojego egzaminu. Na pierwszym etapie przeprowadzana jest selekcja kandydatów, podczas której komisja sprawdza ich predyspozycje do zawodu aktora. Najwięcej osób odpada na tym etapie. Zwykle 50-120 osób przechodzi do drugiego etapu, a z nich tylko połowa awansuje do trzeciego etapu. W końcu tylko 10-25 osób dostaje indeks na wymarzoną uczelnię. Łącznie miejsc we wszystkich państwowych szkołach teatralnych, bez Akademii Muzycznych, wynosi około 160.


W zależności od szkoły, procedury egzaminacyjne mogą się różnić. Na przykład, w Warszawie kandydaci mają około pięciu minut na wygłoszenie tekstu, a pozytywna opinia komisji dykcji i wymowy oraz komisji ruchowej jest wymagana, aby w ogóle móc powiedzieć tekst. W innych szkołach procedury egzaminacyjne wyglądają inaczej.

Co Czeka Cię Na Egzaminach Wstępnych Do Szkół?

  • Do egzaminów wstępnych do szkół teatralnych należy przygotować kilka do kilkunastu tekstów, takich jak monologi z dramatów, fragmenty prozy i wiersze. Wszystkie teksty muszą być dobrze opanowane pamięciowo i różnorodne pod względem tematyki, stylu i epoki.
  • Kandydaci muszą także przygotować kilka piosenek, chyba że wybierają się na wydziały wokalno-aktorskie. W repertuarze powinny znajdować się różnorodne utwory, takie jak piosenki ludowe, aktorskie, kabaretowe czy musicalowe. Kandydaci muszą znać je na pamięć i najlepiej mieć podkład lub nuty dla akompaniatora.
  • Podczas egzaminów wstępnych kandydaci będą proszeni o wykonanie przeróżnych zadań aktorskich, które mają na celu sprawdzenie ich wyobraźni, gotowości do działania, otwartości, odwagi, sprawności fizycznej i wrażliwości. Zadania te mają także na celu sprawdzenie, czy kandydaci nie są zwykłymi "drewnami". Zadania te mogą polegać na interpretacji tekstów lub na wykonaniu zadań bez użycia słów.
  • Kandydaci będą także proszeni o wykonywanie zadań związanych z ruchem i rytmiką. Wymagane mogą być takie umiejętności jak powtórzenie rytmu, zinterpretowanie ruchem muzyki, powtórzenie układu tanecznego lub wykonywanie podstawowych figur gimnastycznych. Zdarzają się także przypadki, kiedy komisja prosi kandydata o wykonanie bardziej skomplikowanych figur, takich jak gwiazda, przewrócenie w przód czy tył czy mostek.
  • Dykcja i głos - komisja będzie sprawdzać twoją wymowę oraz poprawność zgryzu, a także warunki głosowe.
  • Muzykalność - możesz zostać poproszony o powtórzenie melodię zagraną na pianinie, odróżnienie mol i dur oraz wyśpiewanie trzech zagranych dźwięków osobno.
  • Taniec - istnieje możliwość, że poproszą Cię o pokazanie jakiegoś tańca ludowego.
  • Egzamin lalkarski - zostaniesz poproszony o ożywienie przedmiotu, np. zamianę krzesła w konia lub poduszki w rybę.
  • Część teoretyczna - musisz wykazać znajomość historii teatru i dramatu, a także współczesnego życia społeczno-kulturalnego. Istotne jest zainteresowanie teatrem.PAAS © Copyright 2020 | Polityka prywatności